Budoucí trendy v síťové infrastruktuře

Mnoho organizací čelí výzvě najít síťové řešení pro vysoce škálovatelnou a flexibilní infrastrukturu, která by vyhovovala současným potřebám práce na dálku, a zároveň byla bezpečná a snadná na údržbu.

To ale není zdaleka jediná výzva, před kterou současné IT stojí. Co dalšího přinese blízká budoucnost síťových infrastruktur a na co by se měly společnosti zaměřit?

Edge computing základním kamenem

Podle zjištění americké výzkumné organizace Gartner bude nejpozději do roku 2022 rozhodování více než poloviny všech podniků motivováno daty. Taková data změní způsob, jakým operují všechny firmy. Od těch malých až po nadnárodní kolosy. Data ovlivní jejich filozofii, operativní činnost i celý workflow. Podle stejné studie se přibližně polovina všech těchto dat bude nacházet na okraji, tedy na takzvaném edgi.

Důvodem toho je nutnost minimalizovat latenci, maximalizovat ochranu vlastních dat a současně automatizovat jejich správu. Očekává se, že do roku 2024 se oproti dnešnímu standardu počet aplikací běžících na edge řešeních zvýší až osminásobně.

Posilující se role automatizace

Zdrojem většiny dat, kterými budou v následujících letech podniky disponovat, budou IoT zařízení a jejich vytěžování se stane běžným procesem jakékoliv firmy. Jejich správa se však postupem času prokáže být komplikovanější a může se prodražit. Odborníci identifikují hned dva důvody.

Tím prvním je samotný charakter hybridních řešení, která v následujících letech zažijí renesanci. Hybridní sítě jsou obecně komplexnější, a tak je obtížnější na jejich základě vytvořit jednotnou, škálovatelnou a efektivní infrastrukturu.

Druhým důvodem je pak množství těchto dat a prostý fakt, že ne všechna jsou stejně důležitá a cenná. Oddělit takříkajíc zrno od plev bude v jejich záplavě obtížný úkol. Podniky tak budou, pro jejich klasifikaci, muset adoptovat určité nástroje.

S oběma výzvami pomůže automatizace opakovaných procesů. Předpovídá se, že ačkoli v současnosti takovou automatizaci využívá na 20 % organizací, do pěti let je začne globálně využívat kolem 90 % podniků.

Bezpečnost a dohled odborníků

Je zřejmé, že firemní infrastruktury poslední dobou prochází mimořádně dynamickým vývojem. Digitalizace podniků, nástup práce na dálku, migrace z cloudu, to vše ovlivňuje jejich fungování, které se v krajních případech mění z týdne na týden. S takovými změnami úzce souvisí i bezpečnost sítí, která může být takto dynamickým vývojem narušená.

Zdá se, že pro velké množství podniků jsou to změny tak časté, že nenacházejí vlastní prostředky k k jejich sledování. Nedocenitelným nástrojem pro zajištění bezpečnost se tak v následujících letech prokáže být služba externích odborníků.

Koncept takzvaného SaaS, tedy bezpečnosti provozované formou služby, nabývá na významu už dnes, kdy se stále asi 35 % podniků obává adopce nových technologií z obavy o bezpečnost svých dat.

S končícím rokem se zdůrazňuje další trend, a to zapojení služeb nepřetržitého dohledu nad sítí 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Využití nepřetržitých bezpečnostních služeb brzy nebude volitelné, ale stane se pro organizace nutností a časem i standardem.