Bezpečnost, řízení procesů a dodávky hardwaru s důrazem na efektivitu.

Chcete získat kontrolu nad svými pracovními procesy? Potřebujete dodat spolehlivý hardware?

Jsme váš partner!

M Solutions SE se zabývá řízením firemních procesů, kybernetickou bezpečností a dodávkou hardwaru. Nabízíme komplexní portfolio značky Dell EMC pro firemní prostředí od klientských stanic, přes serverové řešení až po úložiště. S klienty budujeme stabilní vztahy a rozvíjíme dlouhodobou spolupráci založenou na důvěře a otevřenosti. Spokojenost klientů je naše priorita.

Co všechno 
umíme?

Dodáme hardware

M Solutions SE patří mezi nejvýznamnější partnery společnosti Dell EMC. Jsme loajální k ověřené a spolehlivé značce, která se řadí mezi největší technologické inovátory 21. století. Díky tomu dokážeme svým zákazníkům připravit efektivní a funkční řešení, které bude odpovídat jejich potřebám a současně zohlední další rozvoj.

Nastavíme procesní řízení

Informace a interní procesy jsou nejcennějším majetkem každé firmy. Pro dlouhodobé fungování a obchodní úspěch ve vysoce konkurenčním prostředí je nezbytné zajistit, aby byly klíčové firemní informace a procesy nejen dobře nastaveny, ale také řádně spravovány, vyhodnocovány a zabezpečeny. Pomůžeme vás získat kontrolu nad vašimi procesy pomocí nástrojů ATTIS.

Zajistíme bezpečnost IT

Zavést a udržovat bezpečnostní pravidla, normy a legislativu vám pomůžeme prostřednictvím Information Security Managament Systemu (ISMS), poradíme si také s legal compliance procesů a prostředků ICT nebo s forenzním auditem. Poskytneme vám rovněž konzultace k související trestní problematice a pracovnímu právu. S námi zjistíte, že bezpečnost IT lze dělat efektivně i funkčně.

Jsme váš spolehlivý partner pro řízení procesů, bezpečnost informací a dodávky infrastruktury.

Více o našich službách

Dodávky hardwaru

Dodáváme kompletní portfolio firemních produktů a řešení Dell EMC. Vedle pracovních notebooků a workstationů nabízíme servery Dell pro nejnáročnější úlohy, storage, které vynikají svou flexibilitou a bezpečností, prvky konvergované infrastruktury, zahrnující servery, datová úložiště, síťové vybavení a software pro správu, automatizaci a orchestraci IT infrastruktury. V nabídce máme také kompletní networkingové portfolio Dell EMC a veškeré příslušenství a periferie, díky nimž vytvoříte dokonalé pracovní prostředí postavené na ekosystému produktů Dell EMC.

Procesní řízení

Každá firma, bez ohledu na obor, ve kterém působí, funguje na základech určitých procesů a postupů. Ty je třeba je identifikovat, definovat a zdokumentovat. V souvislosti s procesním systémem řízení je nutné brát zřetel na to, že nejenže procesy vytvářejí samotné know-how firmy nezbytné k jejímu fungování, ale poskytují přidanou hodnotu zákazníkům. Procesní řízení také pomáhá lépe stanovit zodpovědnost za jejich kvalitu. Pomůžeme vám s přechodem na procesní řízení pomocí nástrojů ATTIS, které zefektivní fungování vaší firmy a zlepší podnikovou kulturu. 

Bezpečnost IT

Firemní IT bezpečnost nezačíná a nekončí s GDPR, ale měla by být jednou z nejdůležitějších oblastí, kterou řeší každá firma bez ohledu na velikost nebo segment, ve kterém působí. Kyberbezpečnost pomáháme řešit na několika úrovních, jde například o zavedení ISMS, posouzení situace (compliance) s legislativně/bezpečnostními, ekonomickými a technologickými požadavky a definice nápravných opatření, eliminace změn dodávané, či provozované aplikace (procesu, systému, technologie, projektu), či forenzní audit, který významně pomáhá předcházet závažným incidentům.

Dell Technologies Platinum Partner

Dell EMC je značka patřící do skupiny Dell Technologies, která poskytují organizacím potřebnou IT infrastrukturu, aby mohly budovat svoji digitální budoucnost, transformovat své IT a chránit svá nejdůležitější aktiva: informace.

Společnost je dodavatelem nejkomplexnějšího a nejinovativnějšího portfolia produktů od těch nejzákladnějších až po jádrová a cloudová řešení.

ATTIS

Manažerské softwarové nástroje ATTIS se zaměřují na procesní modelování a řízení, měření výkonnosti společnosti i zaměstnanců, hodnocení kompetencí a nastavení efektivního systému odměňování, čímž napomáhají trvalému zlepšování řízení a výkonnosti organizací.

ATTIS v kombinaci s metodickými postupy, které vznikají ve spolupráci s významnými odbornými kapacitami, vytváří komplexní řešení pro efektivní řízení výkonnosti organizací soukromého i veřejného sektoru ve všech úrovních. Více informací najdete na www.attis.cz.

Technologie

Abychom vám mohli dodávat kvalitní produkty a služby, musíme si udržovat přehled o situaci na trhu a rychle se seznamovat s technologickými novinkami. Sledujte s námi aktuální trendy v informačních technologiích, které by vám neměly uniknout.

Sídlo

M Solutions SE
Mařatkova 918/2 
142 00 Praha 4 – Kamýk
Česká republika

 

Provozovna

Ke Kačáku 323 
273 62 Družec 
Česká republika

IČ 
05859387

DIČ 
CZ05859387

Datová schránka 
jynd5fv

Bankovní spojení 
Raiffeisenbank, a.s.
Hvězdova 1716/2b
140 78 Praha 4 
č.ú.: 5848047001/5500
IBAN: CZ1055000000005848047001

Společnost je vedená u Městského soudu v Praze,
spisová značka H 1877.