Nástroje pro řízení projektů pro malé firmy

Efektivní řízení projektů v prostředí malé firmy má oproti řízením ve velkých podnicích svá specifika. Dá se říct, že zastřešuje snahu především dokončit včas úkoly, které si stanovil malý kreativní tým tak, aby dodržel naplánovaný rozpočet.

K úspěšnému řízení malého týmu je potřeba najít specifickou taktiku, která reflektuje individuální styl práce každého člena, ale existuje nemálo nástrojů, které mohou pomoci v práci kterémukoliv týmu.  

Čím menší pracovní skupina, tím pružnější nástroje její management vyžaduje, protože je často nutné rychle reagovat na situace týkající se jednotlivých pracovníků. V malém týmu je práce také o poznání provázanější. Pokud práci nestíhá nebo nemůže dokončit jeden člen, vázne následně všem. Možnost rychle změnit nastavení projektu, a efektivně tak reagovat, může každému malému byznysu ušetřit spoustu prostředků a v posledku na ní stojí, jestli projekt dokončí v termínu a bez nečekaných investic. 

V malých podnicích je také o poznání důležitější inovovat a co nejdříve se zbavit zastaralých a nevyhovujících nástrojů. Velké firmy mají mnohdy vlastní aplikace a platformy pro různé druhy práce a ty doplňují nástroji, které nemusejí být výjimečně efektivní. Příkladem může být, že některé druhy interní komunikace velké podniky řeší pomocí e-mailu. V malých týmech je třeba úkoly řešit pružně a na výzvy reagovat ve chvíli jejich vzniku. Komunikace, plánování i spolupráce je esenciální. I s tím může pomoci dobře zvolený nástroj pro projektové řízení. 

Pracujte podle plánu

Dobrý nástroj k řízení vám zajistí, že úkoly jsou plněné v deadlinu a nikdo na nic nezapomene. Existuje mnoho způsobů vizualizace naplánované práce a téměř každý software má k tomuto bodu vlastní přístup a řešení. 

Česká platforma Freelo funguje na bázi seznamů, kde každý řádek označuje jeden aspekt projektu, který je třeba vyřešit. Pod každou položkou seznamu se po rozkliknutí objeví podúkoly, a kdo je má na starosti.

Naopak platforma Monday si zakládá na přehlednosti a všechny úkoly zobrazuje pospolu, barevně odlišené. Co položka, to projekt. Nastavení se provádí metodou drag and drop, stačí chytit ikonu pracovníka, položit ji na projekt, a tím je úkol přiřazen.

V zámoří oblíbený nástroj Trello jde na věc zase jinak. Pracuje na bázi poznámek, doslova bločků. Tyto útržky, které reprezentují úkoly, se řadí pod sebe podle toho, v jakých krocích je třeba na projektu pracovat. Jde o hravý a přehledný způsob řízení.

Všechny platformy však mají jedno společné. Nenechají vám nic uniknout. Informují, ať už formou upozornění, nebo přímo e-mailových zpráv členy o jakékoliv změně v projektu. 

Kontrolujte a zhodnoťte práci

Nejde však jen o to vědět, že někdo upravil parametry nějakého projektu. Velmi důležité jsou také statistiky a výkazy o práci. Výše zmíněné Freelo každý týden, den, či klidně i hodinu zašle všem zainteresovaným pracovníkům informace o tom, jak práce „odsýpá“ a kde dochází ke zdržení. Díky tomu je snadné najít slabé místo ve struktuře práce a adresovat přímo důvody zdržení. Poučit se z chyb je zvlášť pro malé týmy důležité. Podobné analytické funkce vám nabídnou všechny kvalitní nástroje pro řízení projektů.

Stejně jako průběžná analýza je ale důležitá závěrečná evaluace. Práce je hotová, projekt je dokončený, ale teď je potřeba nacenit práci, vyfakturovat výsledky a mnoho dalšího. Pokud vaše práce vyžaduje podobné administrativní úkony, hledejte nástroj, který vám je usnadní. Například již zmíněný Monday sice disponuje širokými možnostmi pro evaluaci práce, ale fakturace se v jeho prostředí dělá obtížněji.

Společnosti, zvlášť ty malé, musejí často řešit obtížné výzvy. Nalezení správného projektového nástroje může být také jednou z nich. Jde ale o investici, která se vám brzy vrátí.