Důležitost proaktivního přístupu v kyberbezpečnosti

Vlastní kybernetická bezpečnost je jednou z největších výzev, kterým organizace čelí. Bez ohledu na to, o jak velkou společnost se jedná, cílem hackerů mohou být všechny instituce.

Faktorů, které musí bezpečnostní experti brát v potaz je mnoho: hackeři se stávají sofistikovanějšími, využívají vše od phishingu přes sociální inženýrství, útoky se vyznačují stále vyšší mírou automatizace a není možné opomenou ani přetrvávající hrozby.

Jistě, pasivní část kyberbezpečnosti je základem každého fungujícího systému obrany. Zabezpečuje sítě pomocí firewallů, anti-malwarové a antivirové ochrany a detekuje pokusy o průnik. To však dnes již zdaleka nestačí. Je třeba pasivní složku ochrany posílit tou aktivní, která čím dál komplexnější útoky předvídá.

Aktivní součást kyberbezpečnosti můžeme brát jako rozšíření té základní, pasivní. Její hlavní složkou je tým tým bezpečnostních analytiků, kteří poskytují další vrstvu obrany, reagují na výstrahy a analyzují hrozby. Tito bezpečnostní analytici shromažďují informace, a zabraňují budoucím útokům na základě zkušeností a informací v reálném čase jak o externím prostředí mimo firemní sítě, tak uvnitř nich.

Zaujmout efektivní aktivní pozici v oblasti kybernetické bezpečnosti může být pro organizace obtížné. Investice do těchto bezpečnostních služeb, rozhodně nejsou zanedbatelné a sestavit vlastní, koordinovaný a efektivní tým expertů je velký úkol sám o sobě. Navíc mnohdy, jak se ukazuje z naší zkušenosti, i dobře fungující firemní bezpečnostní tým často přehlédne problémy, které by zraku externímu pozorovateli jistě neušly. 

Díky aktivní ochraně můžete na hrozby včas reagovat

Umožní vám včas identifikovat a detekovat hrozby a vetřelce, včetně těch skrytých a jinými prostředky neodhalitelných. Je pak o poznání snazší jejich hrozby eliminovat a předejít ztrátě dat, peněž, nebo jiných prostředků. Ale ani pokud ke zneškodnění hrozby nedojde, útočníkům znesnadníte povedení útoku a zvýšíte šance, že se dopustí omylu.

Dovolí vám najít zranitelnosti a také příležitosti

Některé z nástrojů, které aktivní kyberobrana používá zahrnují například takzvané penetrační testování. Během toho testeři vyhledávají chyby ve firemní síti a zacelují je tak, aby nebyly pro případné útočníky lákavým vstupním bodem do vašeho systému. Nezřídka během toho narazí také na rezervy, místa v infrastruktuře, kde se vám naskýtá do této doby neznámá příležitost, třeba ke snížení zbytečných výdajů.

Shromáždíte díky ní cenná data o útocích 

Vědění je moc a data z analýzy již odvrácených útoků jsou o to cennější. Aktivní obrana vám umožní shromáždit data, která vám pak pomohou zastavit a odvrátit podobné budoucí případy a útoky. Můžete díky ní sbírat poznatky o zdroji a vstupních bodech útoků a najít optimální prostředky k jejich odstranění.

Umožní vám lépe a rychleji rozhodovat

Aktivní obrana nenahradí vaše současná opatření, ale vylepší je. Neustálou analýzou a dohledem zvyšuje iniciativu a usnadňuje rozhodovací procesy všech řídících pracovníků, nejen těch, kteří se zabývají o bezpečnost. V neposlední řadě vám dovolí efektivněji a bezpečněji adoptovat nové technologie a řešení.