Aby se vzdělávání kvůli viru nezastavilo: vybavení a technologie do školství

Epidemie Covid-19 způsobila velké potíže celé společnosti. Všechna odvětví lidské činnosti si právě prochází těžkou zkouškou odolnosti, připravenosti a adaptability na situaci, která nikdy nebude předvídatelná nebo očekávaná. Nemoc přišla šokově a stejně chaoticky se řeší i její následky.

Vše špatné je však i k něčemu dobré, a proto je nutné se nejen z pandemie zotavit, ale hlavně se z ní do budoucna poučit a učinit takové kroky, aby příští nepředvídatelná situace neochromila náš běžný a pracovní život.

Tvrdá rána, ze které je třeba se poučit

Vše řečené platí dvojnásob pro oblast školství a vzdělávání. Nemoc nám ukázala, jak nedostatečná je technologická vybavenost některých škol, ale nejen jich. Sám mimo jiné učím anglický jazyk a největší překážkou při snaze o on-line výuku byl nedostatečný přistup k internetu či počítači samotných klientů (studentů), a s tím související mezery v základních IT dovednostech. O tomto problému je tedy potřeba přemýšlet komplexně a nezjednodušovat ho pouze na nedostatečné technologické zázemí českých škol, jak to mají někteří odborníci, ale také rodiče tendenci dělat. Škola sama může mít neskutečné technologické možnosti, problémem však může být také špatné připojení k internetu v menších městech a vesnicích, s čímž škola bohužel nic nenadělá.

Poučení tedy plyne nejen pro vzdělávací systém, ale hlavně pro poskytovatele internetových služeb a mohlo by je snad motivovat k lepšímu pokrytí malých měst a vesnic. Dalším problémem je také nedostatečný přistup studentů k počítačům. Nemůžeme například od samoživitelek očekávat, že budou schopny koupit každému dítěti počítač, aby mohlo být několik hodin denně připojeno k online výuce.

Online výuka vázne

Problém přechodu z klasického prezenčního vyučování na online je tedy skutečně velkou výzvou. Základem je dobrá vybavenost školy samotné tak, aby byla vytvořena možnost pro děti, rodiče a studenty se online výuky zúčastnit. Základními aspekty, na které je nutno se zaměřit, je odpovídající připojení k internetu, dostupnost technologických pomůcek pro učitele a jejich zaškolení, vytvoření kvalitních učebních plánů pro online vyučování a hledání způsobů, jak obsah co nejlépe odprezentovat studentům. Vlastní obsah výuky a formát, ve kterém je prezentována, je na každém pedagogovi. Zásadní je však si uvědomit o kolik více práce a stresu toto učitelům přináší – musejí být za svou práci navíc adekvátně ohodnoceni a měli by mít možnost používat spolehlivý hardware a software. 

Naše společnost vám ve spolupráci s firmou Dell, která nenabízí pouze drahé servery a počítače, ale také výkonná, velmi spolehlivá a finančně dostupná zařízení zahrnující celou škálu produktů, může pomoci zdokonalit vaši IT strukturu efektivně a finančně přijatelně. Příkladem cenově dostupného a spolehlivého řešení jsou notebooky Latitude nebo pevné počítače Optiplex. Dell také nabízí mnohá řešení pro zdokonalení vaší IT struktury a jejího zabezpečení. 

Zlepšení technické dostupnosti pro studenty je ošemetná záležitost. Řešením by byl alespoň častější výskyt internetových kaváren, učitelé by však byli nuceni své materiály studentům poskytnout jako soubory, tak aby je studenti mohli stáhnout.

Vlastní prezentace výuky může probíhat velmi snadno díky mnoha nástrojům, které jsou dostupné online a často zdarma. Klasickými příklady jsou komunikační platformy Skype, Discord, Microsoft Teams, edukační systémy Google for Education a Microsoft Education, které mimo jiné nabízejí i podklady pro úspěšnou výuku, ale také menší stránky zaměřené na mnohá témata, příkladem je Help for English.

Více technologií ve školách je nutnost

Závěrem je třeba zdůraznit, že epidemie by se měla brát jako katalyzátor změny. Lepší technologické propojení může být ku prospěchu i v normálních edukačních situacích. Zapojení technologií do výuky je nevyhnutelné, současná a zejména budoucí generace se rodí již se značnou technologickou zdatností a velice snadno ji rozvíjejí a tím pádem vyžadují. Pokud budou v těchto dovednostech správným způsobem vedeni, pak jim technologie jen zpříjemní edukační proces. Toto zjednodušení však může platit i pro pedagogy, pokud jim bude dána možnost.

Společnost M Solutions SE je připravena vám poskytnout radu, pomoc či návrh finančně přijatelného řešení, které vám pomůže vyřešit vaše IT problémy, online výuku a pomůže vám se aktivně postavit budoucím neočekávaným výzvám, které nemusejí vyplynout pouze ze zdravotních rizik a ohrožení.