Dell Data Domain

V současné době je ochrana dat důležitější než kdy dříve. Klasická podoba pracovního prostředí (počítač v práci) se rozvolňuje a uživatelé potřebují přístup k datům kdekoli a z jakéhokoli mobilního zařízení. Tato skutečnost přináší mnohé výhody (efektivita práce, dostupnost pracovníků, rychlejší sdílení dat), ale pojí se s ní také mnohá rizika, zejména v oblasti zabezpečení firemní sítě a dat.

Na tento vývoj je nutno adekvátně reagovat. Tou nejlepší možností je využití Data Domain, rozsáhlého řešení firmy Dell, které je již 12 let hlavní hybnou silou v oblasti ukládání a zabezpečení dat. 

Dell Data Domain je komplexní, flexibilní škálovatelný systém, které v sobě kombinuje možnosti úložiště, ochrany a obnovení dat. Řešení je vhodné pro hardware i software. Díky širokému portfoliu je Data Domain vhodný pro všechny firmy, bez ohledu na jejich velikost či počet zaměstnanců. Dell se při vymýšlení řešení těchto potíží zaměřil nejen na výkon a funkce systému, ale také na dostupnost a efektivitu zavedení systému do pracovních procesů. Řešení je zaměřeno na prevenci ztrát a rychlé obnovení dat, snadnou dostupnost a rychlost při využívání dat a jejich přenosu, dokonalé a bezpečné uložení, správa dat, podpora aplikací třetích stran a mimo jiné i podpora cloudového prostředí.

Deduplikace dat

Dell přinesl na trh revoluční přístup nakládání s daty. Většina konkurence stále používá post data processing (data přijdou na úložiště a jsou uložena bez složitějšího procesu). Dell využívá In line processing (data jsou vyhodnocována ihned a na úložiště jsou zapsána pouze unikátní data, která na něm ještě nejsou). Toto řešení nejen šetří úložný prostor úložiště, ale také zásadně zrychluje manipulaci s daty, zálohování a obnovení. Navíc Dell využívá takzvanou Variable deduplication (proměnlivou deduplikaci) dat, která je organizuje do celků dle podobnosti jejich struktury a ukládá pouze celky nové, čímž dosahuje až 55krát lepší redukce velikosti ukládaných dat oproti konkurenci – obsah dat se samozřejmě nijak nemění.

Technologie flash

Systém Data Domain plně podporuje technologii flash, čímž dosahuje bezkonkurenční rychlosti a škálovatelnosti a umožňuje okamžitý přístup k datům, jejich zálohování a obnovování i při velkém pracovním nasazení.

Princip nakládání s daty

Data Domain neustále provádí kontrolu uložených dat, vyhledává možné chyby a automaticky je opravuje = princip nezranitelnosti dat, na který navazuje správné uložení takto ošetřených datových souborů, tak aby zůstaly bezchybné a v neposlední řadě princip správného obnovování (okamžitý přístup, zálohování a obnovení dat).

Portfolio Data Domain

Úložiště Data Domain je nabízeno v mnoha různých formách a rozsazích tak, aby vyhovělo každému zájemci dle jeho aktuální potřeb. Velikost firmy není překážkou pro využití tohoto systému. Téměř všechny výhody tohoto řešení jsou zahrnuty ve všech formách, které jsou pro zákazníky k dispozici, největší rozdíl je tedy v kapacitě a výkonu jednotlivých domain systémů. Pro menší firmy je perfektním řešením DD3300, pro velké organizace pak DD9800, které představuje nejrychlejší a nejdokonalejší komerčně dostupný způsob ochrany a ukládání dat.

Data Domain je nabízena v několika možných způsobech realizace – Best of breed je balíček ideální pro malé a velké podniky, Integrated data protection appliance, které v sobě zahrnuje Protection suiteData domain pro konvergovanou infrastrukturu, Data domain virtual edition pro cloudové a softwarově definované prostředí a také jako samostatně prodejná služba. 

Systém je vhodný pro všechna odvětví, kde je možné deduplikovat data – zdravotnictví, vládní, finanční a pojišťovací služby, výrobní podniky…

Software pro Dell Data Domain

Dell nabízí celou řadu aplikací (addonů – rozšíření), které dále zlepšují funkci Data Domain.

Data protection suite – soubor aplikací, které zlepšují možnosti ochrany dat v rámci úložiště. Dohromady překonávají možnosti konkurence až dvojnásobně. Příkladem aplikací, které jsou v tomto balíčku zahrnuty jsou služby Dell Data Protection. 

Data Domain Boost – software umožňující dokonalou spolupráci mezi úložištěm a aplikacemi třetích stran, jako jsou mimo mnohé jiné Quest a Veritas. Výhodou je možnost kontroly, zrychlení (až o 50 %) a snížení náročnosti zálohování dat, ale také zlepšení funkce a výkonu vašich aplikací. 

Data domain replicator – rozšíření, které dále vylepšuje replikace/kopírování dat a v případě potíží umožňuje rychlé obnovení normálního pracovního procesu.

Cloud tier – automatické inteligentní zpracování dat, které jsou následně ukládány na cloud. Výhodou je úspora cloudové kapacity díky uložení pouze unikátních datových svazků. Systém je podporován hlavními provozovateli cloudových služeb – Dell EMC Elastic Cloud Storage, CEPH, IBM, Amazon, Microsoft Azure...

Cloud disaster recorvery – rozšíření umožňující efektivní řešení potencionální hrozby procesem, který minimálním způsobem zatěžuje cloud. Součástí je také možnost dopředu otestovat funkčnost vašeho systému. 

Služba Future proof storage loyalty program – Záruka dlouhodobé funkčnosti a spokojenosti s úložišti firmy Dell

Tato záruka je automatickou součástí všech úložišť firmy Dell. U Data Domain nabízí čtyři zásadní výhody oproti konkurenci. S pořízením systému Data Domain automaticky získáte garanci spokojenosti na tři roky, dopředu předvídatelnou cenu podpory a rozšíření pro vaše zařízení, ochranu hardwarové investice a garanci rychlosti a zabezpečení dat. 

Spokojenými uživateli Data Domain je například společnost University Hospitals Elytia Medical center – před zavedením systému obrovské množství dat zpomalovalo zdravotnickou péči, ale díky domain se zredukoval čas potřebný k implementaci změn na serverech ze dvou týdnů na devět minut, zlepšila se velikost úložišť o 35 %, zálohování se zrychlilo o 75 % procent a celkově se zefektivnila investice do IT struktury díky implementaci aplikací Data pro suite. 

Dell svým systémům věří natolik, že si může dovolit rozšířit garanci spokojenosti ze třiceti dnů na tři roky, což si žádná jiná konkurenční společnost nenabízí. Zásadní je využitelnost systému pro jakoukoli firmu či pracovní náplň zejména v oblastech, kde je nutno bezpečně a efektivně zálohovat značné množství firemních a zákaznických dat. 

Pro více informací o tomto systému nás neváhejte kontaktovat.