Cloud a jak vám s ním můžeme pomoci

Dell nabízí mnoho možností pro vylepšení čí zavedení cloudové struktury do firemního prostředí. Obecně se dá cloud charakterizovat jako prostředí, které je tvořené servery dostupnými skrze připojení k internetu, což umožňuje uživatelům vzdálený přístup k datům a aplikacím, které daný cloud podporuje či nabízí. Cloudové prostředí je strategické doplnění firemní IT struktury.

Stále nemáte jasno v tom, co je to cloud? Nejobecnějším příkladem jsou například cloudy poskytovatelů e-mailových služeb nebo Skype. Uživatel si tedy půjčuje výpočetní výkon cloudu (serverů). Toto je umožněno zejména s využitím specializovaných aplikací – příkladem jsou kancelářské aplikace nebo operační systémy v prohlížečích, jako jsou eyeOS, Cloud, iCloud. 

Obecně můžeme rozlišit čtyři typy cloudů:

Veřejný cloud (public cloud computing) – základní model cloudu. Pro veřejnost prostřednictvím cloudu nabídnuta služba, která má pro všechny podobnou funkci. Takovým cloudem je například Skype nebo e-mail na Seznam.cz.

Soukromý cloud (private cloud computing) – tento cloud je zpravidla určen pouze pro jednu organizaci. Správu prostředí si může společnost řídit sama anebo vyžije služeb třetí strany. Jde například o soukromé e-mailové servery anebo specializované aplikace. Rozsah takového cloudu je téměř neomezený. Výhodou je soukromá správa dat bez nutnosti jejich umístění u poskytovatele veřejného cloudu.

Hybridní cloud (hybrid cloud computing) – kombinace veřejného a soukromého cloudu, který se chová jako jeden celistvý.

Komunitní cloud (community cloud computing) – infrastruktura cloudy je sdílena mezi několika organizacemi, které mají stejný cíl a zabezpečení. 

Dell a cloud

Cílem Dell Technologies a naší společnosti je pomoci vám dosáhnout ideálního cloudového prostředí, které vám usnadní správu vaší IT struktury a bude vašim zaměstnancům usnadňovat jejich práci bez ohrožení vašich dat a informací. 

Hlavní výhodou cloudu je zrychlení toku dat, eliminace ztrát, celkové zlepšení výkonu aplikací a lepší zabezpečení. Dell Technologies nabízí mnohá řešení navržená na míru vašim potřebám tak, jejichž implementace je rychlá a bezpečná bez nutnosti přerušení pracovního procesu. 

Ideální hybridní cloud od společnosti Dell se skládá z kombinace soukromého a veřejného cloudu. Tato skutečnost umožnuje výkonné, automatizované a cenově příznivé cloudové řešení s vysokou mírou škálovatelnosti a zabezpečení bez nepředpokládaných nákladů, které občas mohou nastat, pokud je využito pouze veřejných cloudů, jež se vzájemně mohou překrývat a tím omezovat výkon a zabezpečení.

Pro více informací nás kontaktujte. 

Zdroj: Dell Technologies