Data Domain

Data Domain je technologie vyvíjená společností Dell Technologies za účelem zlepšení zabezpečení uživatelských dat, zlepšení produktivity a rychlosti IT infrastruktury. Hlavní důvody pro investici do systému Data Domain je zlepšení zálohování, archivace a obnovy dat, což v důsledku zlepšuje i dostupnost podnikových aplikací.

Dell EMC nabízí novou řadu řešení pro ochranu podnikových dat – Dell EMC Data Domain Systems. Hlavními výhodami oproti předcházejícím modelům je podpora flashových technologií, zrychlení a zvýšení škálovatelnosti. Nejdůležitějšími funkcemi Data Domain jsou například okamžitý přístup, zálohování a obnova dat nebo také podpora cloudových řešení, a to ve veřejném, soukromém či hybridním cloudu. Při úvaze o investici do tohoto systému nesmíme opomenout ani podporu technologie DD Cloud Tier pro dlouhodobou retenci dat. 

Dell EMC DD9800 – Systém určený pro vysoké pracovní vytížení. Je skoro dvakrát rychlejší a rozšiřitelnější, než jeho předchůdce a může zálohovat až 544 TB dat za 8 hodin s tokem 68 TB/h.

Dell EMC DD9300 – Systém rovněž určený pro velké množství dat. Je téměř 1,5krát rychlejší než přechozí model a 3krát rozšiřitelnější. Je schopen zálohovat až 328 TB dat s tokem 41 TB/h.

Dell EMC DD6800 – Systém umožní středně velkým společnostem zálohovat až 256TB dat během osmi hodin. Díky zavedení flashové technologie je systém podstatně výkonnější než jeho předchozí verze.

Dell EMC DD6300 – Systém vytvořený pro malé či středně velké společnosti je téměř dvakrát rychlejší než předchozí model. S průchodem dat až 24 TB za hodinu umožňuje zálohovat až 192 TB dat během osmi hodin. Díky zavedení flashové technologie je systém podstatně výkonnější než jeho předchozí verze. 

Tyto systémy tvoří nabídku Dell Data Domain. Velice důležité je využití takzvané „advanced deduplication“, což je pokročilé deduplikace dat. To umožňuje zvýšení produktivity při nakládání s daty. Tato vlastnost je integrována ve všech systémech pro všechny velikosti společností. Hlavní výhodou systému je umožnění až 20krát rychlejšího zálohování a přístupu k datům zá účelem co nejlepší ochrany dat, to je umožněno mimo jiné i podporou technologie Flash. 

Pro více informací nás kontaktujte. 

Zdroj: Dell Technologies