Novinky

Oznámení o Převzetí obchodního závodu

14. 3. 2017 00:00

Oznámení - M solutions SE, IČO: 05859837, se sídlem Mařatkova 918/2, Kamýk, 142 00 Praha 4, zapsaná v OR vedeném městským soudem V Praze sp. zn. H 1877 nabyla právo k obchodnímu závodu společnosti M solutions, s.r.o., IČO: 24777030, se sídlem Praha 5, Hlubočepy, Na Žvahově 432/13 zapsaná v OR vedeném městským soudem V Praze sp. zn. C 173411 na základě Smlouvy o pozbytí obchodního závodu ze dne 28. února 2017 sepsané v notářské kanceláři Mgr. Kláry Svobodové, notářky pro Prahu západ a týž den založené ve sbírce listin v OR vedeném městským soudem v Praze obou společností. OV00104218-20170306