Telekomunikační řešení společnosti Dell Technologies urychlují cloudovou transformaci sítí

Společnost Dell Technologies představila nová řešení, která poskytovatelům komunikačních služeb (CSP) usnadňují zavádění síťového cloudu a transformaci provozu a pomáhají zlepšit ekonomické parametry a schopnost pružně reagovat při zachování spolehlivosti sítě.

Společnost Dell staví na svých dlouholetých zkušenostech v oblasti digitální transformace a na úzké spolupráci s partnery v odvětví při navrhování telekomunikačních řešení. Řešení společnosti Dell snižují rizika a poskytovatelům komunikačních služeb usnadňují zavádění, automatizaci provozu a zjednodušení podpory a správy životního cyklu infrastruktury disagregované cloudové sítě.
„Prvním krokem v transformaci na síťový cloud je instalace platformy cloudové infrastruktury, a to jak z hlediska architektury, tak provozu,“ říká Dennis Hoffman, viceprezident a generální ředitel divize telekomunikačních systémů společnosti Dell Technologies. „K úspěšnému řešení lidských, procesních a technologických aspektů těchto programů je zapotřebí tým. My do ekosystémových partnerství s poskytovateli komunikačních služeb po celém světě přispíváme nejen naší technologií, ale i dlouholetými zkušenostmi s cloudovou transformací.“

Dell Telecom Infrastructure Automation Suite urychluje transformaci na síťový cloud

Poskytovatelé komunikačních služeb při budování otevřených, nativně cloudových sítí integrují široké spektrum technologií. Potřebují proto jednoduchý způsob, jak zavádět a spravovat infrastrukturu od různých dodavatelů v geograficky rozptýlených oblastech, aniž by byla ohrožena spolehlivost sítě nebo rostly náklady.

Společnost Dell představuje soubor softwarových řešení Dell Telecom Infrastructure Automation Suite určených k automatizaci orchestrace a správy životního cyklu síťové cloudové infrastruktury velkého rozsahu od různých dodavatelů. Soubor automatizačních nástrojů založených na otevřených standardech a rozhraních API se hladce integruje do sítě a nabízí poskytovatelům komunikačních služeb flexibilitu při nasazování a správě vybrané infrastruktury v distribuovaných prostředích složených z technologií od různých dodavatelů. 

Soubor nástrojů Automation Suite nabízí: 

  • úsporu času v řádu dnů nebo týdnů při konfiguraci a zprovozňování díky deklarativní automatizaci, která zjednodušuje konfiguraci serverů a nasazení softwaru 
  • detekci a automatizaci infrastruktury až na úroveň infrastrukturní vrstvy s otevřenými rozhraními API a službami Dell na podporu integrace s telekomunikačními obchodními systémy (BSS) a systémy podpory provozu (OSS)
  • komplexní telemetrii včetně údajů o teplotě zařízení, využití procesoru a paměti, které pomáhají řízení provozu s AI informovaněji rozhodovat o provozu sítě
  • aktivní, prediktivní podporu s odbornými informacemi od specializovaného týmu vyškoleného v oblasti telekomunikací a nové služby pro navrhování a vytváření struktur přizpůsobených specifickým požadavkům zákazníka

„Svět se rychle posouvá směrem ke cloudovým sítím a současně se zvyšuje složitost síťového ekosystému,“ říká Anthony Goonetilleke, prezident technologické skupiny a strategický ředitel společnosti Amdocs. „Řešení Amdocs Service Management and Orchestration zjednodušuje spolupráci s rostoucím počtem dodavatelů a je předem integrované se softwarem Dell Telecom Infrastructure Automation Suite, který nabízí nasazení RAN bez lidského zásahu a pomáhá zákazníkům spolehlivě zavádět a spravovat jejich disagregované sítě velkého rozsahu.“

Portfolio stavebních bloků infrastruktury Dell Telecom Infrastructure Block se rozšiřuje o nové funkce, k zavedení síťového cloudu jej využila i společnost Globe Telecom 

Dell Telecom Infrastructure Blocks pro Red Hat je hotové hardwarové a softwarové řešení dostupné s globálními službami společnosti Dell. Využívá servery Dell, například Dell PowerEdge XR8000 s Red Hat OpenShift a Red Hat Advanced Cluster Management pro Kubernetes, které zjednodušují návrh, zavedení a správu životního cyklu telekomunikačního cloudu. Mezi nová vylepšení patří:

  • Podpora provozu jádra 5G v edge prostředí, která staví na stávající podpoře pracovních zátěží jádra 5G a RAN, takže CSP mohou nasadit ověřenou a konzistentní cloudovou platformu od jádra až po vzdálenou periferii sítě. 
  • Integrace se souborem nástrojů Dell Telecom Infrastructure Automation Suite, který poskytuje rámec pro správu infrastruktury a orchestraci v prostředí s technologiemi vícera dodavatelů. 
  • Certifikace Dell Technologies pro infrastrukturní bloky k testování a certifikaci pracovních zátěží jádra 5G, OSS, BSS a open RAN pro infrastrukturní bloky Dell Telecom v laboratoři Dell Open Telecom Ecosystem Lab. Certifikace potvrzuje, že software a pracovní zátěže od různých partnerů, počínaje společnostmi 6D Technologies, Amdocs, Casa Systems, Expeto a MATRIXX Software, budou podporovány na blocích telekomunikační infrastruktury Dell.

Společnost Globe při zavádění telekomunikačního cloudu v síti s technologiemi různých dodavatelů spolupracovala se společností Dell a využila infrastrukturní bloky Dell Telecom Infrastructure Blocks pro Red Hat, aby zkrátila dobu implementace, zvýšila efektivitu síťového provozu a zajistila rychlejší ověření kompatibility hardwaru a softwaru. Společnost Dell spolupracovala se společností Amdocs v laboratoři Dell Open Telecom Ecosystem Lab se servery Dell PowerEdge s procesory Intel na ověření softwaru Amdocs Policy Management na blocích telekomunikační infrastruktury Dell pro Red Hat.

„Budujeme otevřenou, nativně cloudovou síť s vícero dodavateli, abychom mohli našim zákazníkům poskytovat nejlepší síťové služby,“ říká James Lim, viceprezident pro plánování, inženýrství a implementaci páteřní sítě ve společnosti Globe. „Testování a integrace technologií od různých dodavatelů je příliš časově a finančně náročné. Proto nově spolupracujeme s týmem Dell Telecom Infrastructure Blocks, který za nás provede validaci a testování, abychom se my mohli soustředit na to, jak využívat naši moderní síť k poskytování služeb a výhod pro naše zákazníky.“

Dostupnost

  • Soubor řešení Dell Telecom Infrastructure Automation Suite bude celosvětově k dispozici v dubnu 2024.
  • Vylepšení infrastrukturních bloků Dell Telecom Infrastructure Blocks pro Red Hat budou celosvětově k dispozici v květnu 2024.
  • Certifikace Dell Technologies pro infrastrukturní bloky je k dispozici celosvětově od dnešního dne.

Zdroj: Dell