Koncept Luna: Urychlení cirkulárního designu napříč portfoliem Dell Technologies

Technologie tvoří páteř ekonomiky. Zákazníci společnosti Dell, která je světovou technologickou špičkou, potřebují její hardware a řešení pro provoz svých podniků.

Společnost Dell Technologies má ambiciózní cíle v oblasti ESG; plánuje používat více udržitelných a recyklovaných materiálů a odebírat zpět tolik produktů, kolik jich prodá. Tímto způsobem chce snížit množství odpadu a udržet materiály déle v provozu. 

„Víme, že jde o ambiciózní cíle, protože právě to svět nyní potřebuje – aby každý smysluplně přispěl k boji proti odhadovaným 54 milionům tun elektronického odpadu, který se každoročně vyprodukuje na celém světě. Máme dostatečný rozsah a odhodlání, abychom se stali lídrem našeho odvětví v prosazování cirkulárního hospodářství – a jdeme do toho naplno,“ říká Ed Ward, prezident pro oblast Client Product Group ze společnosti Dell Technologies.

Jen za posledních několik let podala společnost Dell Technologies v rámci své práce na inovacích souvisejících s udržitelností více než 430 patentových přihlášek. Udržitelnost pronikla do celého jejího portfolia. Potenciální dopad těchto individuálních iniciativ je obrovský, zvláště v případě tak rozmanité produktové řady, jakou má společnost Dell.

Inspirováno konceptem Luna

Koncept Luna, který byl představen před dvěma lety, je vizí o technologiích budoucnosti, kde nic nepřijde nazmar. Práce na konceptu Luna inspirovala a urychlila vývoj cirkulárního designu – od monitorů a notebooků, přes servery až po úložiště a vše mezi tím.

Cirkulární design výrobků znamená udržování materiálů a výrobků v oběhu co nejdéle. Iniciativy Dell Technologies se řadí do čtyř vzájemně propojených oblastí:

  • Modulární konstrukce. Dell používá modulární komponenty k minimalizaci množství lepidel a šroubů, což zjednodušuje přístup k jejich výrobkům pro opravy a modernizace, čímž prodlužuje životnost výrobků a komponentů. V následujícím roce budou zákazníci svědky zvýšeného využívání modulárních komponent, jako je například servisovatelný panel displeje, a dalšího snižování množství lepidel a šroubů ve všech zařízeních.
  • Snížení emisí. Dell navrhuje výrobky s energeticky účinnými součástkami, udržitelnými materiály a celkově menším objemem surovin, aby dosáhl snížení odpadu a omezil závislost na nově těžených nebo vytvářených materiálech. Tím posiluje svůj závazek k udržitelným materiálům zvyšováním podílu recyklované oceli, nízkých emisí a recyklovaného hliníku ve svých výrobcích. Od roku 2024 začne společnost používat recyklovaný kobalt pro výrobu baterií notebooků. Používání udržitelných a recyklovaných materiálů ve výrobním procesu technologií vyžaduje čas a odhodlání. Dell aktivně vytváří dodavatelské řetězce pro materiály, které momentálně v odvětví neexistují, ale zároveň splňují standardy odolnosti a výkonu, které zákazníci očekávají.
  • Inteligentní telemetrie. Dell Technologies využívá inteligentní telemetrii, která se opírá o digitální nástroje, jako jsou prediktivní analýza, umělá inteligence a strojové učení. Společnost rovněž využívá digitální vstupní body k diagnostice zařízení, a nakonec k prodloužení životnosti komponent.
  • Oprava, renovace a recyklace. Dell nabízí rozsáhlou škálu služeb, které zjednodušují proces vrácení a recyklace vyřazených technologií. Zároveň poskytuje zdroje, které podporují proveditelnost oprav, čímž posiluje schopnost získávat komponenty a materiály vhodné pro opakované využití, renovaci a recyklaci. Společnost aktivně přispívá k udržitelnosti a environmentální odpovědnosti tím, že usiluje o snižování odpadu a efektivní využívání zdrojů prostřednictvím inovativních služeb a přístupů.

Podněcování akce

S konceptem Luna se společnost Dell Technologies rozhodla přistoupit k navrhování všeho, co je možné. Dell je pevně odhodlán využít své znalosti a začlenit je do procesu nejefektivnějšího propojení cirkulárního designu napříč celým portfoliem svých produktů. Tento přístup je posílen zpětnou vazbou od zákazníků, kteří zdůraznili význam harmonického spojení snadných oprav a výkonu s nezbytnými požadavky na bezpečnost, odolnost, spolehlivost a dlouhou životnost.

„Je to důležitá práce a jsme na ni hrdí. Díky našim výzkumům, jako je koncept Luna, jsme dosáhli v oboru významného pokroku. Věříme, že všechny společnosti by měly podporovat cirkulární design a přijímat velké, nekonvenční myšlení. Pro nás začal koncept Luna jako futuristická vize, ale stal se katalyzátorem urychlení celofiremních závazků a iniciativ směrem k dosažení ambiciózních cílů ESG a k pozitivnímu dopadu na podnikání, lidi a planetu,“ říká Ed Ward, prezident pro oblast Client Product Group ve společnosti Dell Technologies.

Chcete-li se dozvědět více, navštivte stránku s informacemi o plánu Dell Technologies na urychlení oběhového hospodářství.

Zdroj: Dell Technologies