Microsoft umožní uživatelům odinstalovat Edge, Bing a zakázat reklamy ve Windows 11

Společnost Microsoft zajistí soulad systému Windows 11 se zákonem o digitálních trzích (DMA) v Evropském hospodářském prostoru (EHP).

Změny umožní na počítačích na trzích EHP odinstalovat prohlížeč Microsoft Edge, vypnout službu Bing ve vyhledávání ve Windows a vypnout informační kanál Microsoft News a reklamy na panelu widgetů.

Společnost také zajišťuje, aby systém Windows 11 uznával výchozí nastavení uživatelů, a umožní uživatelům odinstalovat z operačního systému téměř všechny vestavěné aplikace. 

Společnost Microsoft zveřejnila nový příspěvek na blogu, který podrobně popisuje, jak bude systém Windows 11 v souladu se zákonem o digitálních trzích (DMA) v Evropském hospodářském prostoru (EHP). Aby byl v souladu, provedl Microsoft několik změn v operačním systému, který nyní umožňuje uživatelům vybrat si mezi poskytovateli a odinstalovat většinu aplikací ve schránce.

Největší změny spočívají v možnosti odinstalovat webový prohlížeč Microsoft Edge a odstranit vyhledávání Bing z panelu vyhledávání systému Windows. Tím se přidává k již tak rozrůstajícímu se seznamu aplikací, které může uživatel odstranit, přičemž nyní je zde pouze několik systémových aplikací, jako je Průzkumník souborů, které nelze odinstalovat.

Společnost Microsoft navíc zavádí aktualizaci panelu Widgety, která uživatelům umožní vypnout kanál zpráv a reklam Microsoft, přičemž widgety zůstanou zachovány pro ty, kteří je chtějí využívat. Společnost popisuje tyto změny jako specifické pro počítače s Windows 11 v EHP, takže není jasné, zda uživatelé mimo tuto oblast budou moci tyto funkce využívat.

Dalšími změnami, které Microsoft ve Windows 11 provádí, je zajištění toho, aby si operační systém pamatoval uživateli nastavené výchozí hodnoty. Ať už se jedná o webový prohlížeč nebo e-mailového klienta, systém Windows bude nyní respektovat výchozí volbu. Operační systém se nyní také zeptá uživatelů v EHP, zda chtějí synchronizovat systém Windows s účtem Microsoft.

Tyto změny budou v nadcházejících týdnech zavedeny v preview verzi systému Windows 11 v kanálu Insider Beta a začátkem příštího roku budou všeobecně dostupné. Microsoft uvádí, že systém Windows 11 bude plně v souladu s DMA do 6. března 2024. Do té doby se řada stejných změn rozšíří i do systému Windows 10. 

Co je zákon o digitálních trzích?

Zákon o digitálních trzích (Digital Markets Act, DMA) je soubor stanovených pravidel a kritérií, která musí velké online platformy na trzích EHP dodržovat. Cílem je zajistit, aby si uživatelé mohli svobodně vybrat služby, které chtějí na jakékoli platformě využívat, a nebyli vázáni na konkrétní služby, které po nich chce tvůrce platformy. 

V případě Microsoftu to znamená, že uživatelé nebudou nuceni používat Edge nebo Bing a v případě potřeby bude zajištěna interoperabilita operačního systému s dalšími službami. Jedním z pravidel DMA je umožnit uživatelům odinstalovat a předinstalovat software nebo aplikace. 

DMA musí dodržovat nejen Microsoft, ale i Google a Apple, které jsou na stejné lodi a budou muset do budoucna dodržovat stejná pravidla. 

V konečném důsledku se DMA snaží zajistit, aby uživatelé měli vždy možnost volby softwaru a služeb, které používají. Jejím cílem je také dohlížet na služby třetích stran, které byly dříve nespravedlivě ošetřeny podmínkami dané platformy.