Tři čtvrtiny organizací se chystají zvýšit investice do GenAI, ukazuje průzkum společnosti Dell Technologies

Podle průzkumu společnosti Dell Technologies se tři čtvrtiny organizací chystají zvýšit své výdaje na generativní umělou inteligenci (GenAI).

Přestože 76 % respondentů očekává, že dopad GenAI na jejich organizace bude významný nebo transformační, stále existuje určitá váhavost. Téměř 37 % respondentů uvedlo, že jejich organizace s přijetím GenAI váhají, přičemž mezi hlavní obavy patří bezpečnost (45 %), technická složitost (39 %) a správa dat (38 %). Umělou inteligencí se zabývala také letošní konference Dell Technologies Forum 22. listopadu v Praze.

Generativní umělá inteligence (GenAI) je akcelerátorem desetiletí, který pro organizace představuje významnou a okamžitou příležitost. Průzkum GenAI společnosti Dell Technologies mezi 500 IT osobami s rozhodovací pravomocí (ITDM), které mají na starosti implementaci GenAI ve Francii, Německu, Velké Británii a USA, odhaluje rostoucí zájem o GenAI. Většina dotázaných respondentů (78 %) uvedla, že je nadšena potenciálem, který může GenAI mít pro jejich organizaci. Tři čtvrtiny (76 %) navíc očekávají, že v příštím roce věnují zvýšené výdaje na IT na realizaci AI projektů.

Vzhledem k celosvětovému ekonomickému dopadu, který se odhaduje na 2,6 až 4,4 bilionu dolarů ročně, výsledky naznačují, že organizace upevňují své přístupy ke GenAI. Z těch, které překročily pilotní fázi, 87 % uvádí, že věří, že GenAI je na dobré cestě k dosažení smysluplných výsledků, a 80 % uvádí, že zavedly centralizované rozhodování a/nebo centra excelence. Pokud jde o způsob nasazení řešení, 82 % ITDM dává přednost vybudování lokálního nebo hybridního přístupu k GenAI, přičemž hlavními faktory tohoto přístupu jsou bezpečnost, náklady a kontrola (37 %).

„Žádná jiná technologie nedosáhla toho, co se podařilo generativní umělé inteligenci za méně než rok. Podnítila představivost milionů lidí a má potenciál stát se mocným nástrojem pro společnosti,“ říká Adrian McDonald, prezident společnosti Dell Technologies v regionu EMEA. A pokračuje: „Se správnými strategiemi se GenAI stane pro organizace klíčem k inovacím, růstu a konkurenční výhodě.“

Zdá se, že organizace jsou připraveny využít této příležitosti. Celkem 44 % respondentů uvedlo, že jejich organizace se nachází v rané až střední fázi své cesty k GenAI. Téměř polovina (49 %) očekává, že do šesti měsíců až jednoho roku uvidí významné výsledky.

Více než tři čtvrtiny respondentů (76 %) se domnívají, že dopad bude významný nebo transformační (významný: 54 %, transformační: 22 %). Mezi hlavní oblasti dopadu patří zvýšení produktivity, zefektivnění procesů a úspora nákladů.

Více než třetina organizací stále váhá

Přestože investice do GenAI jsou v plném proudu, 37 % respondentů uvedlo, že jejich organizace s přijetím GenAI do jisté míry nebo velmi váhají. Největší obavy vykazuje Velká Británie, kde téměř polovina (49 %) respondentů projevuje váhavost, což je více než dvojnásobek oproti Francii (22 %). Hlavními překážkami, které vedou k váhání organizací, jsou bezpečnost, technická složitost a správa dat.

Z těch, kteří GenAI používají profesionálně, uvádějí respondenti ve Velké Británii (46 %) a USA (45 %), že ji používají alespoň jednou denně. Respondenti ze všech lokalit také uvádějí vyšší míru osobního používání GenAI, což naznačuje, že ITDM s odpovědností za GenAI si zvyšují kvalifikaci ve svém volném čase. V čele osobního používání je Velká Británie, kde 64 % respondentů používá GenAI jednou nebo vícekrát denně, následuje Německo (59 %), Francie (58 %) a USA (54 %).

Další informace a kompletní průzkum naleznete na následujícím odkazu.