Novinky v portfoliu Dell APEX pomáhají rozvíjet multicloud a zjednodušovat provoz IT

Společnost Dell Technologies představuje novinky v portfoliu Dell APEX v oblasti cloudových platforem, softwaru pro veřejná cloudová úložiště, klientských zařízení a výpočetních prostředků.

Tyto přírůstky do nejucelenějšího portfolia prostředků poskytovaných formou služby a multicloudových řešení zahrnujících datová centra, veřejný cloud a koncová zařízení pomohou podnikům zrychlit běžnou činnost i inovace díky lepší správě a mobilitě aplikací a dat bez ohledu na to, kde se nacházejí.

„Naši zákazníci stále hledají technologie, s nimiž se snáze pracuje, aby si usnadnili správu a přístup ke svým prostředkům a aplikacím s předvídatelnými náklady a větší flexibilitou,“ říká Chuck Whitten, jeden z provozních ředitelů společnosti Dell Technologies. „A právě zde přichází na řadu Dell APEX. Dell APEX nyní pokrývá celou šíři našeho portfolia a poskytuje zákazníkům větší svobodu v oblasti technologií, které mohou podle potřeby využívat při svém podnikání – od osobních počítačů a lokálního IT až po veřejné cloudy a edge prostředí.“

Cloudové platformy Dell APEX zajišťují konzistentní provoz multicloudu

Cloudové platformy Dell APEX představují portfolio plně integrovaných systémů na klíč, které spojují infrastrukturu, software a cloudové provozní prostředky Dell a zajišťují konzistentní multicloudový provoz rozšířením cloudových provozních modelů na lokální a edge prostředí. Pro pracovní zátěže lze zvolit optimální umístění na základě požadovaného výkonu, nákladů a požadavků na zabezpečení při zachování mobility dat na společné multicloudové úložné vrstvě. Zákazníci budou moci plynule přesouvat data mezi lokálními prostředími a implementacemi blokového úložiště Dell APEX pro veřejný cloud. Každý systém je navržený tak, aby zvyšoval produktivitu IT a vývojářů díky využití známých nástrojů pro správu a softwarovou automatizaci nasazení a řízení životního cyklu. 

Nové cloudové platformy jsou vyvíjeny ve spolupráci se společnostmi Microsoft, Red Hat VMware:

  • Cloudová platforma Dell APEX pro Microsoft Azure rozšiřuje možnosti hybridního prostředí Azure kompletní integrací softwaru a automatizovaným řízením životního cyklu pomocí nativních nástrojů pro správu od Microsoftu a díky rozsáhlé technické spolupráci mezi společnostmi Dell a Microsoft. Tato platforma je ideální pro modernizaci aplikací a umožňuje rychlejší zhodnocení cloudu Azure. Využívá infrastrukturu s podporou Azure Arc s konzistentním provozem a správou v lokálních datových centrech, edge lokalitách a veřejném cloudu Azure. 
  • Cloudová platforma Dell APEX pro Red Hat OpenShift zjednodušuje vývoj a správu aplikací založených na kontejnerech bez ohledu na to, kde vývoj probíhá a kde jsou aplikace nasazeny, a to díky plné integraci a automatizaci softwaru s využitím přední hybridní cloudové aplikační platformy založené na Kubernetes. Zákazníci mohou provozovat kontejnery a virtuální stroje vedle sebe, nativně v rámci Kubernetes, jednotným způsobem pro široké spektrum pracovních zátěží, včetně AI/ML a datové analýzy, s širokou podporou GPU v jakémkoli hybridním cloudu. Tato nabídka je výsledkem úzké technické spolupráce mezi společnostmi Dell a Red Hat. Využívá Kubernetes podnikové třídy a staví na světově nejrozšířenější podnikové linuxové platformě Red Hat Enterprise Linux.
  • Platforma Dell APEX Cloud pro VMware umožňuje zákazníkům flexibilně nasadit vSphere na plně integrovaném systému s vysoce škálovatelným a výkonným softwarově definovaným úložištěm Dell. Tato nová nabídka se řadí vedle Dell APEX Private Cloud a Dell APEX Hybrid Cloud v rámci širšího portfolia Dell APEX a nabízí zákazníkům VMware větší možnosti volby na cestě k multicloudu.

„Společnost Xerox již více než sto let vnáší zásadní inovace do pracovního prostředí,“ říká Tino Lancellotti, CIO společnosti Xerox. „Řešení Dell APEX nám pomáhají optimalizovat naši multicloudovou strategii tak, abychom mohli poskytovat software a služby, které vychází vstříc potřebám moderních zaměstnanců.“

Úložiště Dell APEX pro veřejný cloud rozšiřuje možnosti práce s veřejným cloudem

Společnost Dell dle příslibu v projektu Alpine přináší do veřejných cloudů výkon a pokročilé softwarové možnosti svých špičkových podnikových datových úložišť a zároveň zjednodušuje provoz díky jednotnému přístupu ke správě cloudových úložišť Dell a Kubernetes.

Blokové úložiště Dell APEX pro Amazon Web Services (AWS), blokové úložiště Dell APEX pro Microsoft Azure souborové úložiště Dell APEX pro AWS v sobě spojují výkon, škálovatelnost a kybernetickou odolnost podnikové třídy s ekonomikou a službami veřejného cloudu, jako je analýza nebo umělá inteligence. Podniky mohou ladit své cloudové strategie podle obchodních potřeb a využívat stávající dovednosti na maximum díky pokročilé mobilitě dat a konzistentní správě lokálních úložišť Dell a veřejných cloudů. Tímto přístupem se lze vyhnout nutnosti přepracovat aplikace a přeškolit zaměstnance.

Blokové úložiště Dell APEX dokáže díky své rozšiřitelné architektuře rychle navýšit výkon a kapacitu podle potřeb kriticky důležitých pracovních zátěží. Zvýšené odolnosti je dosaženo efektivním rozložením dat do vícera zón dostupnosti. Souborové úložiště Dell APEX poskytuje výkon a schopnosti podnikové třídy ve veřejném cloudu. Zákazníci mohou provozovat širokou škálu výkonově náročných pracovních zátěží, jako je umělá inteligence, strojové učení, média a zábava nebo vědecké aplikace.  

Nová nabídka se řadí po bok Ochranného úložiště Dell APEX pro veřejný cloud jako součást portfolia softwarově definovaných úložišť společnosti Dell pro veřejné cloudy. Ochranné úložiště Dell APEX poskytuje špičkovou ochranu dat pro AWS, Microsoft Azure, Google Cloud a Alibaba Cloud, přičemž k dnešnímu dni bylo softwarem Dell ve veřejných cloudech ochráněno více než 17 exabytů dat.

Konzola Dell APEX přináší vylepšení v podobě nových softwarových řešení ve formě služby (SaaS) pro správu, nasazení, mobilitu dat a vyhledávání, které provozním týmům usnadňují údržbu multicloudových úložišť a clusterů Kubernetes.

  • Dell APEX Navigator pro multicloudová úložiště je služba SaaS, která centralizuje, zjednodušuje a zabezpečuje správu blokového a souborového úložiště Dell APEX pomocí snadné konfigurace, automatizovaného nasazení, monitorování úložiště a mobility dat mezi lokálními a veřejnými cloudovými prostředími. Zákazníci tak mohou konzistentně a bezpečně spravovat své multicloudové prostředky v plném rozsahu a optimalizovat rozmístění pracovních zátěží podle svých obchodních potřeb. 
  • Dell APEX Navigator pro Kubernetes je služba SaaS, která zjednodušuje správu úložiště Kubernetes a přináší pokročilé datové služby, jako je replikace dat, mobilita aplikací nebo pozorovatelnost, do kontejnerů pomocí snadno nasaditelných a spravovatelných modulů Dell Container Storage.

„Organizace se snaží zefektivnit svá IT prostředí tak, aby data a aplikace mohly být umístěny na správném místě a přinášely co největší hodnotu pro jejich podnikání,“ uvedl Matthew Eastwood, senior viceprezident společnosti IDC. „Společnost Dell Technologies přišla s významným rozšířením svého portfolia Dell APEX, které vytváří společné prvky mezi veřejným cloudem a lokálními prostředími a zjednodušuje tak umisťování pracovních zátěží.“

Dell APEX přenáší cloudový způsob práce na osobní počítače a servery 

Společnost Dell rozšiřuje portfolio Dell APEX, aby uživatelům pomáhala snadno zvládat každodenní provoz IT, urychlit zavádění infrastruktury, mít pod kontrolou náklady a bezpečným a udržitelným způsobem řídit zpětný odběr zařízení, to vše formou služby.

  • Dell APEX Compute poskytuje škálovatelné a bezpečné fyzické výpočetní prostředky v datovém centru, edge prostředí nebo v kolokačním zařízení. Zákazníci na ně mohou instalovat hypervizor nebo operační systém podle vlastní volby pro provoz virtualizovaného nebo kontejnerového prostředí. Podniky tak mohou uspokojit své potřeby v oblasti pracovních zátěží a provozu IT pomocí škálovatelných a bezpečných výpočetních prostředků, které jsou k dispozici prostřednictvím předvídatelného měsíčního předplatného.  
  • Služba Dell APEX PC-as-a-Service (PCaaS) pomáhá podnikům zjednodušit IT a nasadit nejnovější klientské technologie s předvídatelnými náklady a zároveň uvolnit kapitál k investicím do moderního vybavení pro zaměstnance. Volit mohou z celé nabídky osobních počítačů včetně zařízení, softwaru a služeb s flexibilními podmínkami na jeden až pět let a s možností rozšiřování nebo omezování rozsahu podle potřeby. První zákazníci využívající službu Dell APEX PCaaS hlásí 50% úbytek práce pro uživatelskou podporu, 30% úsporu nákladů na podporu a o 50 % méně času stráveného zprovozňováním nových zařízení pro zaměstnance.

Dell rozšiřuje ekosystém pro správu dat o platformu Databricks Lakehouse, která zjednodušuje získávání poznatků z dat 

Dell a společnost Databricks, která se zabývá daty a umělou inteligencí, oznamují novou mnohostrannou spolupráci zaměřenou na propojení lokálních dat ve špičkových podnikových úložných platformách Dell s platformu Databricks Lakehouse s cílem poskytnout zákazníkům větší svobodu při získávání informací z dat bez ohledu na to, kde se nacházejí. 

Zákazníci společnosti Dell mohou propojit platformu Databricks ve veřejném cloudu s lokálním nebo kolokovaným objektovým úložištěm Dell a analyzovat statická data, ukládat výsledky a bezpečně je sdílet s externími subjekty pomocí nástroje Databricks Delta Sharing. Společnosti Dell a Databricks spolupracují na přípravě dalších integrací, které zajistí bezproblémové užívání objektových úložišť Dell ve spojení s platformou Databricks Lakehouse. 

Zdroj: Dell Technologies