Koncept Luna: Udržitelný design a inteligentní telemetrie

Zatímco většina snah o udržitelnost v oblasti technologií se soustředí na samotné materiály, společnost Dell Technologies využívá svých možností k revoluci v cirkulární ekonomice tím, že se zaměřuje na širší procesy životního cyklu. Tyto inovace by mohly mít v masovém měřítku obrovský dopad na řešení ekologických problémů, jako je elektronický odpad, nedostatek materiálů, uhlíková stopa výrobků, rostoucí emise a další.

Inženýři z Dell Technologies v roce 2022 pracovali na dalším zdokonalení modulární konstrukce konceptu Luna, která eliminuje potřebu lepidel a kabelů a minimalizuje použití šroubů. 

V loňském roce společnost Dell představila koncept Luna, ambiciózní prototyp zaměřený na překonávání bariér a zkoumání možností cirkulární ekonomiky a jeho potenciálního dopadu na snížení celkové uhlíkové stopy výrobků odhadem o 50 %.

Koncept Luna nyní přidává robotickou automatizaci, pokročilou inteligentní telemetrii a Dell představil vizi, jak by mohla zjednodušit údržbu, demontáž a opětovné použití komponent z potenciálně milionů zařízení. Tato evoluce loňského konceptu Luna splňuje cíle plánu Realize 2030 společnosti Dell Technologies.

Mezi hlavní body konceptu Luna patří:

  • Nové možnosti automatizace.
  • Demontážní robotické mikrotovárny zkracující mnohahodinové procesy na minuty nebo dokonce sekundy, aby bylo možné optimalizovat sběr, opětovné použití a opravu komponent.
  • Pokročilá inteligentní telemetrie pro přesnou diagnostiku stavu zařízení, která poskytuje informace pro proaktivní servis a maximalizuje životnost opakovaného využití komponent.
  • Nové konstrukční prvky zlepšující výkon a spolehlivost a zároveň usnadňující demontáž celého konceptu pro rychlejší opravy a recyklaci ve velkém měřítku.

Vize konceptu Luna má široké důsledky pro organizace, zákazníky i celé odvětví

Koncept Luna se zaměřuje nejen na design výrobků a materiálů, ale zkoumá i širší možnosti změny způsobu monitoringu stavu, vyhodnocování, oprav, podpory, a dokonce i prodeje výrobků. Na světě se ročně vyprodukuje až 50 milionů tun elektronického odpadu, z čehož se recykluje méně než 20 %. K řešení problému e-waste, který je jedním z nejrychleji rostoucích globálních toků odpadu, jsou zapotřebí technologické inovace, recyklace, škálovatelnost a vzdělávání spotřebitelů. Koncept Luna ukazuje vizi, jak by toho mohlo být dosaženo.

Jedno udržitelné zařízení je jedna věc, ale skutečnou příležitostí je potenciální dopad na miliony ročně prodaných technických zařízení a optimalizace materiálů v těchto zařízeních pro budoucí opětovné použití, renovaci nebo recyklaci.

Zdroj: Dell Technologies