Téměř všechny firmy se letos potýkaly s problémy s cloudovým zabezpečením

Podle nové zprávy společnosti Snyk se čtyři z pěti společností během posledního roku setkaly alespoň s jedním závažným bezpečnostním incidentem v cloudu.

Narušení bezpečnosti dat, úniky dat a narušení perimetru jsou bohužel stále častější.

Příčin tohoto stavu je hned několik: 

  • současná bezpečnostní řešení společnosti nefungují správně nebo mají v cloudu omezenou funkčnost (78 %)
  • organizace nemají dostatečně vzdělané a zkušené pracovníky (93 %)
  • cloudová bezpečnostní řešení podle téměř poloviny (41 %) respondentů průzkumu společnosti Snyk uvedla situaci jen „dále komplikují“. 

Široké rozšíření cloud-nativního vývoje aplikací umožnilo moderním vývojářům zrychlit práci a zvýšit výstupy, aby splnili požadavky dnešních podniků, jak uvedli experti ze společnosti Snyk. Ruku v ruce s tím se však objevily nové výzvy, protože se rozšířil celkový vektor útoků a jasné vymezení odpovědnosti za bezpečnost se rozostřilo.

K mnoha problémům, s nimiž se dnes podniky setkávají v oblasti zabezpečení cloudu, dochází podle společnosti Snyk v důsledku špatné spolupráce mezi různými odděleními a také špatného školení, které nepomáhá s digitální transformací organizace. Ve skutečnosti to podle průzkumu 77 % firem považuje za hlavní problém. 

Začátkem června vyšla zpráva Thales Cloud Security Report 2022, podle které se téměř polovina (45 %) podniků setkala v posledních 12 měsících s narušením dat v cloudu nebo s neúspěšným auditem, což je o 5 % více než v roce 2021. Třetina (32 %) musela o narušení dat informovat vládu, zákazníky, partnery a zaměstnance. Počet hrozeb také rychle roste. Čtvrtina (26 %) zaznamenala nárůst útoků malwaru a ransomwaru na své koncové body, zatímco pětina (19 %) zaznamenala více phishingu a whalingu než před rokem.

Zdroj: Snyk, Techradar.com