Technologické tipy, jak uspět v éře práce na dálku

Práce na dálku s námi už zůstane. Přestože se zdá, že je pandemie za námi, země se potýkají s nerovnoměrnou mírou očkování a novými variantami koronavirů. Organizace po celém světě se začínají vracet do kanceláří, ale jedno je jisté – způsob práce se navždy změnil. Hybridní práce je naší novou realitou.

Vedoucí pracovníci a manažeři firem, kteří odmítají práci na dálku, riskují, že si sami způsobí problémy. Studie společnosti Slack zjistila, že až polovina pracovníků by si začala hledat jinou práci, pokud by nebyla k dispozici flexibilita na pracovišti. Vzhledem k nedostatku pracovních sil v mnoha odvětvích je to pro podniky vysoké riziko. 

Práce na dálku nikam nezmizí, pracovní model, který byl standardem před pandemií, se už nikdy nevrátí. Nicméně i práce na dálku se bude vyvíjet a přizpůsobit se musí i způsob jejího řízení. V počátcích globální pandemie se organizace zaměřily na hladký přechod na práci z domova, aby minimalizovaly narušení chodu podniku. Soustředily se na okamžitá opatření, jako jsou nákup softwaru pro videokonference a spolupráci nebo úprava základních zásad ve prospěch flexibilní práce. Je velmi důležité nyní začít přistupovat k práci na dálku jako k součásti dlouhodobé strategie.

Technologie

Není žádným tajemstvím, že základním prostředkem úspěšné a udržitelné strategie práce na dálku jsou technologie. Dobrou zprávou je, že podle indexu připravenosti na vzdálenou práci společnosti Dell Technologies více než polovina lidí má dojem, že zaměstnavatelé dělají vše pro to, aby jim poskytli potřebné technologické zdroje pro práci na dálku.

Zaměstnanci se při práci na dálku stále potýkají s technickými problémy – mezi tři nejčastější patří nestabilní připojení, používání osobních zařízení, které mohou představovat hrozbu pro kybernetickou bezpečnost, a omezený přístup k interním firemním zdrojům.

Pokud jde o investice do technologií pro dlouhodobou práci na dálku, je důležité je správně nastavit co nejdříve. Do kterých technologií se firmám vyplatí investovat, aby se jim v prostředí vzdálené práce dařilo?

Podpora zaměstnanců správnými technologiemi

Pomozte zaměstnancům lépe vykonávat jejich práci tím, že jim poskytnete správné nástroje. Z jejich pohledu je pro umožnění práce na dálku nezbytné vybavení. Pokud nemají přístup k potřebným nástrojům, může to vést ke snížení produktivity a zvýšení frustrace. Zaměstnanci tak mohou nabýt dojmu, že nejsou ten správný „materiál“ pro práci na dálku. To by se mohlo podepsat na morálce týmu a celkové výkonnosti. 

Druhým a závažnějším důsledkem je skutečnost, že zaměstnanci, kteří nemají k dispozici vhodné vybavení, si mohou stahovat firemní dokumenty do vlastního počítače nebo telefonu, aby mohli efektivněji plnit každodenní úkoly. To vede k odhalení dat a „dvojímu ohrožení“ neboli duplikaci dat na více platformách.

Vedoucí pracovníci by měli v hybridním pracovním modelu upřednostnit zkušenosti zaměstnanců tím, že budou investovat do kvalitních technických prostředků – od notebooků a monitorů až po dokovací stanice nebo pohodlnou ergonomickou klávesnici a myš – a umožnit tak zaměstnancům pracovat produktivně a bezpečně.

Nastavení organizace na hybridní práci

Při nastavování hybridní práce je důležité zajistit, abyste měli k dispozici nástroje pro efektivní řízení pracovní zátěže. Zaměstnanci by měli mít možnost bezproblémově pracovat odkudkoli, ať už jsou v kanceláři, nebo pracují z domova.

To vyžaduje myslet nejen na zařízení, která přenášejí do práce a z práce, ale i na technologie, které při jejich používání využívají. Cloudová řešení zaručují okamžitý přístup k důležitým informacím a zároveň nabízejí škálovatelnost a nákladovou efektivitu pro organizaci.

S tím, jak se hybridní pracovní síla neustále vyvíjí, se dramaticky zvýšilo zavádění cloudových technologií a výdaje za veřejné cloudové služby strmě stoupají.

Aby se hybridní práce stala pro zaměstnance realitou, je třeba zajistit vhodný model infrastruktury, který dokáže kombinovat veřejné, soukromé a edge cloudy pro podporu pracovních zátěží, a to jak nyní, tak v následujících letech. Přijetím prostředí s více cloudy lze společnost připravit na dlouhodobé fungování.

Ochrana dat kdekoliv

Protože práce na dálku znamená, že vaše data jsou uložena na více místech, například v datových centrech, na různých pracovištích a v hybridních a multicloudových prostředích, je nezbytné zajistit jejich ochranu. Tradiční metody ochrany dat mohou těžko držet krok, když zaměstnanci přistupují k velkému množství bezplatných úložišť, ukládají data na zařízení, která mohou být přístupná ostatním členům domácnosti, nebo si je stahují na USB.

Aby bylo možné bezpečně spravovat obrovské množství dat, které v této situaci vzniká, musí organizace předcházet hrozbám, odhalovat je a reagovat na ně, ať už se objeví kdekoli. 

Investice do flexibilní, škálovatelné a dobře spravovatelné infrastruktury kybernetické bezpečnosti, která zajistí proaktivní prevenci bezpečnostních hrozeb a ztráty dat, je zcela nezbytné.

Přijetí propojeného pracoviště

Úspěch pracoviště budoucnosti závisí na schopnosti organizace přijmout flexibilní kulturu a podporu správnou technologickou infrastrukturou, která umožní inovace a efektivní práci na dálku.

Pokud potřebujete poradit s výběrem a zajistit dodávku vhodných technologií, jsme tu pro vás! Zavolejte nebo napište, probereme veškeré možnosti a navrhneme vhodné řešení.