Dell Technologies zjednodušuje a urychluje implementaci moderních otevřených sítí

Společnost Dell Technologies představila nová telekomunikační řešení a služby, které posílí otevřený telekomunikační ekosystém a pomohou poskytovatelům komunikačních služeb cenově dostupným způsobem urychlit transformaci na otevřené, nativně cloudové sítě.

Rostoucí otevřený ekosystém telekomunikačního průmyslu dává poskytovatelům komunikačních služeb (PKS) širší možnosti volby technologií a partnerů při modernizaci na nativně cloudové sítě. PKS potřebují, aby různé technologie z tohoto otevřeného ekosystému hladce spolupracovaly a umožňovaly jim tak nabízet diferencované služby na periferii sítě a snižovat náklady. Cílem společnosti Dell je odstranit složitost a urychlit zavádění moderních sítí pomocí platformy Dell Telecom Cloud Foundation, karty Dell Open RAN Accelerator a nových telekomunikačních řešení a laboratorních možností.

„Poskytovatelé komunikačních služeb mění způsob, jakým budují a zavádí otevřené sítě, a vytvářejí tak základ, na kterém mohou vyvíjet a poskytovat inovativní služby a využít příležitostí na periferii sítě,“ říká Dennis Hoffman, viceprezident a generální ředitel divize telekomunikačních systémů Dell Technologies. „Naše rozšířené portfolio telekomunikačních řešení přináší síťovým operátorům otevřený ekosystém a poskytuje jim jednoduchost a spolehlivost, kterou potřebují k modernizaci svých sítí a monetizaci nových služeb.“

Dell Telecom Multi-Cloud Foundation urychluje modernizaci sítě a obchodní růst

Dell Telecom Multi-Cloud Foundation je komplexní řešení moderní síťové infrastruktury na klíč, které PKS pomáhá budovat a zavádět otevřené, nativně cloudové sítě rychleji, jednodušeji a s nižšími náklady. Telecom Multi-Cloud Foundation zahrnuje hardware Dell, software pro správu Dell Bare Metal Orchestratoru a integrované telekomunikační cloudové softwarové platformy dle výběru PKS, včetně Red Hat, VMware a Wind River. 

Společnost Dell do svého softwaru přidává nové moduly Dell Bare Metal Orchestrator, které PKS dávají možnost zavést a řídit životní cyklus celé cloudové implementace. Po jejich zavedení budou mít PKS pro své otevřené hardwarové a softwarové prostředí k dispozici škálovatelné cloudové základy zahrnující jádro, periferii a přístupovou síť RAN a budou moci flexibilně navrhovat a nasazovat funkce otevřené sítě a diferencované periferní služby. Analytická společnost ACG Research odhaduje, že poskytovatelé, kteří ve svých sítích nasadí Telecom Multi-Cloud Foundation, dosáhnou úspory provozních nákladů ve výši až 39 %. Podle jejího výzkumu PKS také ušetří čas potřebný ke zprovozňování serverů, aktualizacím softwaru a integraci a testování cloudových prostředků.

Dell a Marvell spolupracují na novém hardwaru pro urychlení Open RAN 

Se zavedením virtualizovaných a otevřených architektur RAN procházejí 5G sítě transformací, která do oblasti RAN vnáší cloudovou škálovatelnost. Stávající virtualizované alternativy a Open RAN dříve postrádaly výkon zavedených sítí, což bránilo poskytovatelům komunikačních služeb implementovat nativně cloudové 5G. 

Karta Dell Open RAN Accelerator, vyvinutá ve spolupráci se společností Marvell, je nová lineární karta pro zpracování na fyzické vrstvě 5G pro řešení vRAN a Open RAN. Akcelerátorová karta s rozhraním PCIe, určená pro servery Dell PowerEdge a jiné servery založené na architektuře x86, využívá tutéž polovodičovou technologii MarvellOCTEON Fusion v základním pásmu a do ekosystému Open RAN přináší výkon dnešních předních rádiových sítí 5G. PKS mohou mít výkonnější systémy, které snižují náklady a spotřebu energie, což jim umožňuje za příznivých cenových podmínek škálovat vysoce výkonné, moderní rádiové přístupové sítě na bázi otevřené architektury.

„Společnost Marvell těší, že může spolupracovat s Dell Technologies na otevřené virtualizované architektuře 5G RAN, která poskytuje pokročilé funkce a výkon díky naší osvědčené platformě OCTEON Fusion,“ říká Raj Singh, výkonný viceprezident divize procesorů společnosti Marvell. „Nová karta Dell Open RAN Accelerator Card je špičkové lineární nativně cloudové řešení pro akceleraci Open RAN L1 bez kompromisů.“

Těší nás, že společnosti Dell Technologies a Marvell spojily síly, aby společně inovovaly a vyvíjely technologie, které rozšíří možnosti platformy Open RAN a poskytnou operátorům na výběr z širšího okruhu dodavatelů,“ říká Andy Dunkin, manažer vývoje Open RAN RF a digitálních platforem ve společnosti Vodafone. „Potenciál virtualizovaných platforem Open RAN ještě zvýší karta Dell Open Ran Accelerator Card, která by měla nabídnout síťovým operátorům, jako je Vodafone, méně nákladnou a efektivnější cestu k Open RAN.

Dell a ekosystémoví partneři pomáhají urychlit zavádění řešení pro periferie a jádro sítě

Společnost Dell neustále rozšiřuje svůj otevřený partnerský ekosystém o nová telekomunikační řešení pro periferii a jádro sítě.

Ověřený design Dell Validated Design for Services Edge 1.2 spojuje edge výpočetní prostředky s privátní bezdrátovou konektivitou, což umožňuje snadné zavedení, škálovatelný provoz a bezpečnostní prvky potřebné pro velký počet okrajových lokalit. Podniky mohou umístit senzory a zařízení na okrajích mobilních sítí a s jejich pomocí zachytávat a zpracovávat data téměř v reálném čase a využívat je k získávání poznatků, optimalizaci provozu a zvyšování produktivity. Design založený na otevřených standardech nyní podporuje Airspan 5G RAN pro rychlé nasazení podnikových privátních 5G sítí.

Ověřený design Dell Validated Design pro jádro 5G s technologiemi Oracle a VMware dává poskytovatelům internetových služeb možnost bezpečnějším a spolehlivějším způsobem vybudovat robustní, škálovatelné jádro 5G na standardní infrastruktuře. Řešení může pomoci zkrátit dobu potřebnou k návrhu, testování a integraci síťových komponent od různých dodavatelů.

Dell rozšiřuje telekomunikační služby a možnosti laboratoří na podporu rychlejších inovací v ekosystému

Dell neustále rozšiřuje své schopnosti v oblasti telekomunikačních služeb se zaměřením na integraci s partnery a na podporu a urychlení zavádění telekomunikačních řešení PKS. Ti mohou rychle zprovoznit síťovou infrastrukturu pomocí služby Dell ProDeploy pro NFVI. Tato služba zahrnuje integraci ve výrobě a různé varianty provozního nasazení pro flexibilní budování optimální infrastruktury NFV, specifické pro síť každého zákazníka. Integruje výpočetní, síťové a telekomunikační cloudové softwarové platformy, což PKS pomáhá nasazovat pracovní zátěže rychleji a ve větším měřítku, čímž jim šetří čas a náklady. Ověřené procesy společnosti Dell s využitím služby ProDeploy umožňují o 68 % rychlejší nasazení infrastruktury.[1]

Integrační platforma Dell Open Telecom Ecosystem Lab Solution Integration Platform pomáhá PKS a partnerům bezpečně napojit jejich vlastní laboratorní prostředky na laboratoře a infrastrukturu společnosti Dell a díky tomu rychleji vyvíjet a uvádět na trh služby 5G a telekomunikačního edge computingu. Propojením laboratoří vzniká miniaturní otevřený ekosystém. Platforma pro integraci řešení využívá nejnovější techniky DevOps k provádění testů rychleji než manuálními postupy, takže služby lze uvádět na trh rychleji, s menším rizikem a nižšími náklady. PKS a partneři mohou novou platformu využívat k provádění integrovaného testování a průběžné správě životního cyklu služeb a aplikací Open RAN, 5G a edge. 

„Věříme, že otevřený ekosystém je zásadní pro podporu inovací, od datového centra až po periferii sítě,“ říká Honore LaBourdette, viceprezidentka pro telekomunikační a edge ekosystém společnosti Red Hat. „Díky spolupráci s dalšími předními hráči v oboru, jako je Dell, jsme schopni nabídnout poskytovatelům služeb větší výběr a škálovatelnost pro edge implementace na základě otevřených principů a otevřených standardů pro optimální flexibilitu.“

„Společnost Wind River, jejíž technologie byly v počátcích 5G sítí základem většiny implementací, poskytuje vyspělá produkční řešení založená na osvědčené technologii Wind River Studio, která využívají operátoři jako Verizon nebo Vodafone,“ říká Avijit Sinha, produktový ředitel společnosti Wind River. „Wind River dodává jednu z hlavních komponent Dell Telecom Cloud Foundation a podílí se na vývoji integrační platformy laboratorních řešení v rámci otevřeného telekomunikačního ekosystému Dell. Pomáhá vypořádat se s klíčovými problémy operátorů poskytováním plně nativně cloudové, na Kubernetes a kontejnerech založené architektuře pro vývoj, implementaci, provoz a servis distribuovaných edge sítí ve velkém rozsahu.“

Lakshmi Mandyam, viceprezidentka pro produktový management a partnerské ekosystémy divize Service Provider & Edge společnosti VMware, uvedla: „Síťové architektury 5G upřednostňují otevřenost a interoperabilitu. Poskytovatelé služeb mají možnost spolupracovat s více technologickými partnery než kdykoli předtím. Větší výběr však s sebou nese větší složitost. Naše spolupráce se společnostmi Dell a Oracle má za cíl tuto složitost omezit zefektivněním testování a ověřování partnerských řešení nad rámec našeho ověřeného návrhu 5G Core. Poskytujeme základy, na nichž je možné budovat 5G sítě.“

Dostupnost

  • Modul Dell Bare Metal Orchestrator pro VMware Telco Cloud Platform bude celosvětově k dispozici od dubna 2022.
  • Moduly Dell Bare Metal Orchestrator pro Red Hat OpenShift a pro Wind River Studio budou celosvětově k dispozici od července 2022.
  • Dell Open RAN Accelerator Card bude podle plánu k dispozici koncem roku 2022.
  • Dell Validated Design pro Services Edge 1.2 bude celosvětově k dispozici od března 2022.
  • Dell Validated Design pro 5G Core s Oracle a VMware bude celosvětově k dispozici od června 2022.
  • Dell ProDeploy pro NFVI bude celosvětově k dispozici od dubna 2022.
  • Platforma Dell Open Telecom Ecosystem Lab Solution Integration Platform bude celosvětově k dispozici od července 2022.

[1] Podle výsledků testů společnosti Principled Technologies ze září 2020, které zadala společnost Dell Technologies pro porovnání interní implementace s podnikovou implementační službou Dell EMC ProDeploy.  Skutečné výsledky se mohou lišit.