Co je to log management a k čemu je dobrý?

Log management, jinými slovy správa logů, jsou všechny činnosti a operace související se shromažďováním, analyzováním, generováním, přesouváním, ukládáním a mazáním logů.

Logy jsou automaticky generovány počítačem a aplikacemi, a to ve velkém množství. Jsou to záznamy o všech aktivitách a procesech, které v počítači probíhají. Díky nim lze zjišťovat, zda došlo při procesech k chybě, kdy k nim došlo a za jakých podmínek. Zaznamenávají změny konfigurace, updaty operačního systému, zprávy, transakce, změny hesel, selhání a pády aplikací, činnosti administrátora systému, uživatelů apod. 

Existuje proto velké množství typů logů např. událostní logy, chybové, transakční, auditní atd. Rozdíly se mohou nacházet i mezi stejnými formáty, protože každý výrobce používá jiné normy a standardy. Většina dat nastřádaných skrze logy není pro uživatele čitelná. Často je zapotřebí speciální software, který je umí přečíst. Nicméně manuální procházení logů je časově náročné a celkově neefektivní. Čas i starosti proto ušetří využití dobrého nástroje pro log management. 

Jak funguje log management?

Nástroje log managementu mají na starost všechny logy. Zároveň pomáhají uživatelům porozumět datům, která obsahují. Jejich úkolem je shromáždit logy ze všech zdrojů, monitorovat jejich vznik a aktivitu, analyzovat a identifikovat problémy a filtrovat, ukládat a zabraňovat jejich přepisování novějšími logy. Pokročilejší nástroje dokážou vytvářet automatické reporty z auditních logů, které souvisejí s výkonem, alokací zdrojů, bezpečností a zajišťováním právních norem. 

Pomocí log managementu se uživatel dokáže orientovat v různých formátech logů a přizpůsobovat se jejich změnám. Sledování strojových dat z logů se vyplatí, i pokud k chybám při provádění procesů nedochází. Analýzou nashromážděných dat se dají zjistit způsoby, jak konkrétní komponent nebo aplikaci vylepšit. V neposlední řadě pomáhá dosáhnout zvýšení kybernetické bezpečnosti. Přes logy je možné sledovat podezřelou aktivitu a zjistit, zda nedošlo ke kybernetickému útoku.

Pro koho je užitečný?

Log management se vyplatí malým i velkým společnostem a firmám, které využívají širokou IT infrastrukturu. I malá firma může mít bohatou infrastrukturu složenou ze serverů, počítačů, databází, aplikací, koncových bodů a dalších zařízení. V současné době, kdy výpočetních zařízení stále přibývá, se proto jedná o užitečný nástroj, který umožňuje udržovat plnou kontrolu nad procesy ve vašich zařízeních.