Způsoby a možnosti zálohování dat a rychlost jejich obnovy v závislosti na konkrétní technologii

Zálohování dat na externí úložiště je v současnosti naprostou nezbytností. I když je vaše zařízení s cennými daty zdánlivě v bezpečí (ať už doma, nebo v kanceláři), tak ho stále ohrožuje mnoho faktorů, kvůli kterým můžete o svá data definitivně přijít.

Zařízení nelze vždy uchránit před zkratem, krádeží nebo útokem hackerů. I přes zdánlivé odstranění těchto hrozeb se může stát nehoda, při níž se úložiště zničí, anebo se také prostě může stát, že zařízení doslouží. Data ze zničených úložišť se jen velmi těžce obnovují, pokud vůbec. 

Naštěstí způsobů, jak zálohovat spolehlivě data, je hned několik, ovšem každému může vyhovovat něco jiného. Proto jsme si pro vás připravili doporučení k bezpečnému zálohování a přehled spolehlivých úložišť.

Doporučení

O těchto poznatcích jste již možná někde slyšeli, avšak stále jde o odborníky doporučované metody, jejichž dodržování má zajistit spolehlivou ochranu vašich dat.

IT experti doporučují při zálohování dodržovat pravidlo 3-2-1. To spočívá v tom, že existují minimálně tři kopie dat, z nichž dvě jsou lokálně uloženy na rozdílných zařízeních a minimálně jedna kopie se nachází geograficky jinde (tedy mimo domov či kancelář).

Dále je nutné dělat zálohování pravidelně. Ideálně pokaždé, když pracujete s větším množstvím nových dat nebo máte ve svém zařízení nová důležitá data. Pro tyto účely je vhodné ve svém systému nastavit automatické zálohování. Před vytvořením zálohy se ujistěte, že vámi zvolené úložiště je bezpečné. V případě standardních cloudových úložišť, např. OneDrive, Google Disk, máte jistotu velmi dobrého zabezpečení. Nicméně v případě ostatních způsobů je nutné své zálohy hlídat. Fyzické úložiště se může například rozbít, ztratit, může být ukradeno apod. Proto je uložte na bezpečném místě a nenechávejte uložiště se stejnou zálohou u sebe. 

Jaká úložiště je vhodné použít?

Pevný disk

Jako primární varianta se samozřejmě nabízí pevný disk, který máme každý v počítači. Ideální je v takovém případě vyhradit pro zálohy část disku, kam se budou pravidelně ukládat. Tato varianta je užitečná, když nastane nějaký problém kvůli špatně provedené aktualizaci systému a bod obnovy pak v případě nezajištění vlastní zálohy funguje spíš jako bod chaosu. Máte tak větší kontrolu nad tím, do jakého stavu se počítač obnoví. Nicméně nejde o vhodný způsob, jak zálohovat důležitá data, obzvlášť pokud jde o součást počítače, na kterém pravidelně pracujete a využíváte ho i pro další aktivity.

Externí pevný disk

Lepší řešení pro zálohování představuje externí pevný disk. Jednoduše se spravuje a ovládá a připojuje se k zařízení přes kabel i bezdrátově. Ceny se různí podle výše kapacity. V současnosti jsou externí pevné disky relativně malé a dají se dobře uložit. Jde o fyzické úložiště, proto může podlehnout různým hrozbám, které jsme nastínili výše. Pro samotné zálohování je tedy ideální zvolit osvědčený software, který bude celý proces řídit.

USB flash disky a paměťové karty

V podstatě fungují téměř stejně jako externí pevný disk. Nicméně trpí několika nevýhodami. Mají mnohem menší kapacitu, která sice dnes už není zanedbatelná, ale velké množství dat na ně zkrátka neuložíte, a lehce se dají ztratit, ukrást nebo zničit. Měly by proto sloužit jenom pro přechodnou zálohu. 

CD, DVD a Blu-ray disky

Data můžete vypálit na CD, DVD a Blu-ray disky. Jsou přenosné a dají se dobře skladovat. V současnosti jde bohužel o dost nespolehlivý a zdlouhavý způsob zálohování. Vypalování nějakou trvá a není zaručené, že se proces vždy povede správně. Také existují disky různé kvality. Některé ztratí data samovolně již po několika měsících nebo po pár letech. Jiné vydrží desítky let. Navíc se hodí jen pro ukládání malého objemu dat, protože mají na dnešní poměry malou kapacitou. Zařízení kvůli úpadku disků také přestávají disponovat CD, DVD, Blu-ray mechanikami.

Pásky

Pásky se k zálohování využívají od 50. let minulého století a v současnosti slaví velký comeback. Moderní pásky mají vysokou kapacitu, která se postupným vývojem stále navyšuje. Jsou relativně levné vzhledem k množství dat, které na ně jde uložit a jsou především škálovatelné. Zapisování dat přitom je přitom rychlejší než při zápisu na externí disk. Také se dají lehce uložit. 

K zápisu a načítání dat je nutné zakoupit speciální zařízení. Pokud se páska nachází u silnějšího magnetického pole, může dojít k jejímu poškození. Vyhledávání dat na pásce a jejich update není uživatelsky přívětivý.

Nicméně jsou pásky v současné době oblíbené zejména kvůli jejich odolnosti proti zašifrování, respektive proti ransomwarovým útokům. Zejména některé vládní subjekty se navíc opravdu nerady vzdávají fyzické kontroly nad svými daty. Chtějí mít v rukou kopii, kterou mohou spravovat jak elektronicky, tak fyzicky. Chtějí mít možnost uložit je do krabice nebo do trezoru, který mohou vidět, a chtějí vědět, že jsou data fyzicky chráněna.

Network Attached Storage (NAS)

Přes LAN, ale i bezdrátově je možné spojit počítač s malým lokálním serverem, který podle potřeby slouží jako datové úložiště, webový server nebo klient P2P sítě ad. Může se k němu naráz připojit více zařízení, která může zálohovat automaticky. Poskytuje velkou kapacitu pro zálohování. Stojí oproti ostatním uložištím nemalé peníze a může být napadnutelný skrze síť. Jeho bezpečnost je tak silná jako vaše přihlašovací údaje.

Ve firemních segmentu nabízí řada výrobců specializované firemní NAS včetně zálohovacích nástrojů. Použití malých domácích NAS ve firemních prostředí není pro zálohování kritických dat vhodné.

Cloudové úložiště

Cloud je v současnosti velmi populární a bezpečná varianta zálohování. Data jsou uložena na vzdáleném místě a úložiště je pravidelně kontrolováno a udržováno v chodu odborníky. Přístupná jsou odkudkoliv a z jakéhokoliv zařízení. Cloudové platformy pro firemní použití představují ideální řešení pro zálohování dat. Samozřejmě je zapotřebí stabilní připojení k internetu. Rychlost ukládání se odvíjí od rychlosti připojení a komunikace počítače se serverem. Existuje riziko, že dojde ke kompromitování dat během jejich přenosu. Nejpopulárnější cloudová uložiště např. Google Disk a OneDrive mohou shromažďovat informace o typu dat, která jste si na nich uložili.

Obnova dat

Jednou věcí je data zálohovat, tou druhou je umět data úspěšně a rychle obnovit. K tomu ještě musíme zohlednit zálohování dat samotných a zálohování dat a infrastruktury. Obnova dat pro soukromé zařízení není nijak složitá a pokud byla záloha pravidelně prováděna na spolehlivé úložiště, tak by měla proběhnout relativně bez problému.

U obnovy velkého množství dat a infrastruktury u fyzických úložišť však jde o mnohem složitější záležitost. Díky cloudovým úložištím se proces značně zjednodušil, ale i přesto není obnovování dat úplně jednoduché. Pro tyto účely je ideální tzv. DRaas (Disaster-Recovery-as-a-Service). Jde o model služby cloud computingu, který umožňuje organizaci zálohovat svá data a IT infrastrukturu v prostředí cloud computingu třetí strany a zajistit veškerou orchestraci obnovy po havárii, a to prostřednictvím řešení SaaS, aby bylo možné obnovit přístup a funkčnost IT infrastruktury po havárii. Model as-a-service znamená, že organizace sama nemusí vlastnit všechny zdroje ani zajišťovat veškerou správu pro obnovu po havárii, ale spoléhá se na poskytovatele služeb. Plánování obnovy po havárii je pro kontinuitu podnikání zásadní a je nezbytnou součástí spolehlivého zálohování.