Bude fungovat hybridní forma práce?

Model hybridního pracoviště je takový typ pracovního prostředí, které kombinuje určité aspekty práce na dálku a tradiční práce v kanceláři.

V ideálním smyslu by měl hybridní pracovní model shrnovat benefity obou prostředí. V této formě mají někteří nebo i všichni zaměstnanci jistou svobodu zvolit si kde a kdy budou pracovat, přičemž svůj čas dělí mezi práci z domova a práci z firemního ústředí.

To, jakým způsobem hybridní model práce v reálu funguje záleží na samotné firmě a jejích možnostech. Firma může nastavit práci tak, že se zaměstnanci v kancelářích střídají, nebo vybrat skupinu těch, kteří pracují převážně z domu a podobně.

Je třeba se na nový normál práce připravit

O tomto způsobu práce se v současnosti hovoří velmi často, má jít o ideální formu fungování organizací, kterou dle mnoha statistika a průzkumů preferuje většina zaměstnanců. S hybridní prací ale souvisí několik aspektů, kritérií, která je třeba splnit. Je potřeba vybavit zaměstnance dostatečně výkonnými a mobilními technologiemi a zesílit a zabezpečit možnosti připojení vzdálených pracovníků. Technická stránka věci ale jen jedním z požadavků, které je třeba vyřešit.

Model hybridní práce přináší spoustu příležitostí k rozvoji, ale firmy nesmí podcenit přípravu před jeho adopcí. Se špatně nadefinovanou strukturou fungování a bez nutných investic může tato forma práce nadělat takříkajíc více škod než užitku.

Efektivní nástroje a způsoby komunikace a kolaborace

Nový normál práce v hybridní formě bude od firem vyžadovat, aby zabezpečily svým vzdáleným pracovníkům prostředky ke komunikaci se zbytkem týmu a stejně tak, aby našli nástroje pro efektivní spolupráci.

Nejde ale jen o technickou stránku věci. Před adopcí bude třeba definovat, jak se s přechodem změní samotná komunikační struktura pracovních týmů, jak se dotkne práce na projektech a jaké se nabízejí možnosti tuto práci optimalizovat. Jestliže se většina pracovníků přesune zpátky do sdílených kanceláří a část zůstane pracovat na dálku, násobně naroste potřeba po skutečně efektivní komunikaci a kolaboraci.

Přechod na hybridní práci nebude pro mnoho firem jednoduchý, ale naštěstí existuje dostatek společností, které tento proces již započaly a jiné dokonce v hybridním režimu fungují už roky. Tyto organizace neváhají poskytnout své know-how a zkušenosti. Jaké jsou nejčastější benefity, které v tomto kontextu zmiňují?

  • Lepší a efektivnější kolaborace a pracovní vztahy
  • Zlepšení životní úrovně zaměstnanců
  • Zvýšení produktivity práce
  • Rozmanitější výběr talentů a expertů v týmech
  • Vyšší důvěra mezi firmou a zaměstnancem
  • Zlepšení viditelnosti práce a jejího dosahu