Vytěžování podnikových procesů

Vytěžování podnikových procesů je v řadě ohledů podobné mnohem známější metodě vytěžování dat. Čím se liší a jak může tato metoda firmám pomoci?

Razantní rozdíl mezi vytěžováním procesů a vytěžováním dat je v účelu celé takové operace. Zatímco při takzvaném data miningu zkoumáme velké množství dat především kvůli dalším možnostem predikce, při vytěžování procesů nám jde o nalezení rizik a příležitostí v chodu podniku.  

Jde tedy o neinvazivní, ale velmi účinnou analytickou metodu, která nám dovoluje lépe pochopit fungování firmy, a především identifikovat specifické oblasti, ve kterých můžeme toto fungování zlepšit a optimalizovat, a v důsledku tak byznysu pomoci v dalším růstu.

Jak vytěžování procesů probíhá?

Základním předpokladem je fungující a dobře začleněný podnikový systém. Může jít o systém pro správu podnikových procesů, pro řízení vztahů se zákazníky (CRM), o systém pro plánování podnikových zdrojů (ERP). Jinými slovy, základem je ucelené IT řešení, které vám poskytne dostatek informací o procesech ve firmě.

Každý z takovýchto moderních systémů pracuje s velkým množstvím reportů a logů, které se automaticky ukládají buď na vaše vlastní on-premise úložiště, nebo do cloudu. Tyto soubory zaznamenávají data o pravidelných procesech firmy, ale také nečekaných událostech a incidentech a obsahují velmi cenné údaje. S pomocí správného softwaru pro vytěžování maximalizujete jejich přínos.

Nástroje pro vytěžování

Takzvaných PMS platforem je celá řada. Při výběru je potřeba vzít v úvahu specifika, podle kterých vaše firma funguje. Některé platformy jsou totiž navržené pro analytiku určitého typu procesů a jiné umějí pracovat jen s určitými druhy dat. Druhým prvkem jsou samotná data. Čím větší množství dat, která chcete analyzovat a máte k dispozici, tím přesnější bude výsledek.    

Je třeba dodat, že v mnoha případech není ani třeba využívat pomoci dalších platforem. Spousta systémů pro správu firemních procesů od renomovaných společností už nástroje pro vytěžování ve svém základním nastavení nabízí. Příkladem mohou být systémy od firem IBM, Oracle nebo SAP, které pro vaše odborníky z IT oddělení už výsledky analýzy dat zprostředkují, často v grafické a snadno pochopitelné podobě.

Každý proces, třeba ten výrobní, je znázorněný schematickou mapou, která reprezentuje cesty výrobku od importu suroviny až například po kontrolu kvality a expedici. Podle dat je zřejmé, kde je slabé místo celé výroby, kde se naopak pracuje s rezervou, odhalí se časové rozpětí jednotlivých úkonů, prostoje a podobně.

Některé systémy, především ty, které pracují na bázi cloudových služeb, už dnes nabízejí pokročilé analytické schopnosti učících se algoritmů. Díky tomu jsou tyto programy schopné samy analyzovat výrobní procesy a navrhnou optimální nápravu tak, aby investice byly co nejmenší. Například přesměrováním rezerv ve výrobě.

Malé investice, velké benefity

Skutečná síla vytěžování procesů netkví ani tak v samotné optimalizaci chodu firmy, ale ve faktu, že pochopitelným způsobem dovoluje nahlédnout do struktur jejího fungování. Navíc, složité pochody firmy prezentuje způsobem, který je zřetelný, a díky tomu může vrcholný management rozhodovat a plánovat. Pro velké množství společností jde o nenásilnou a nenákladnou metodu. Pokud podnikový systém už využívají, nástroje pro vytěžování jsou jen jejich nástavba.