Kam spěje bezpečnost jako služba?

Digitální transformace byla během minulého roku pro většinu podniků technologickým tématem číslo jedna. Ať už pro vás tento přechod představoval nečekanou výzvu, nebo se díky dřívějším zkušenostem ukázal být snadný, většina firem nyní v tomto roce stojí na podobné startovní pozici: musí své digitalizované zájmy zabezpečit.

Jenže minulá sezona dala vzniknout novým kybernetickým hrozbám, do té doby nečekaným vektorům útoků, a tak otázku bezpečnosti opět přivedla do středu zájmu IT světa.

Ne tedy, že by tam už dřív neměla stálé místo. Příkladem může být koncept SaaS neboli bezpečnosti poskytované formou služby. Tento model za poslední „pětiletku“ značně získával renomé, a hrozby minulé sezony tak pouze poukázaly na potřebu podobného řešení.

Už dva roky zpátky, když o zrychlené transformaci podniky ani neuvažovaly, experti odhadovali, že SaaS do roku 2021 adoptuje na 70 % podniků globálně. Nyní, kvůli současné situaci, má být číslo o patnáct procentních bodů vyšší.

Bezpečnosti prospívá migrace do cloudu

Dalo by se říct, že společenská situace, restrikce a s ní spojený přechod na práci na dálku vlastně SaaS prospívá. Většinu našich dat, se kterými denně pracujeme, je nyní třeba spravovat na cloudových úložištích, se kterými je celá myšlenka bezpečnosti jako služby spjatá. Zákazníci tak díky digitalizaci jdou SaaS vstříc.

Přitom jde o přirozený, třebaže urychlený vývoj. Ukazuje se, že jestliže měly firmy plán na migraci do cloudu v následujících dvou třech letech, kvůli pandemii to většina z nich učinila už minulý rok. Tak alespoň hovoří statistiky. Podle průzkumů z roku minulého i po přesunu na cloud na 35 % organizací trápí obavy o bezpečnost jejich dat. Právě tyto společnosti jsou pro co nejrychlejší adopci SaaS řešení.

Digitalizace v jistém smyslu pomáhá i samotným poskytovatelům. Dovoluje jim snáze zaměstnávat odborníky z celého světa, akcelerovala vývoj platforem a s rychlejším zaváděním 5G sítí a dalších standardů získají poskytovatelé o to důslednější dohled nad sítěmi zákazníků.

Bezpečnostní služba pro každý sektor trhu

Velkým tématem následujících měsíců bude změna přístupu poskytovatelů a jejich specializace. V tomto kontextu se hovoří o přechodu k takzvanému vertikálnímu modelu SaaS v kontrastu k modelu horizontálnímu.

Stručně řečeno, ve vertikálním modelu služeb poskytovatel specializuje svá řešení pro určitý segment trhu, určitý typ zákazníka, na který cílí. Metody kybernetické ochrany jsou často napříč sektory specifické, jinou bezpečnostní službu vyžaduje síť e-obchodů, jinou nemocnice.

Poskytovatel tak zákazníkovi více přizpůsobuje své bezpečnostní strategie, platformy a aplikace. Díky tomu získává zákazník jasnější přehled a kontrolu nad službami, které konzumuje. Poskytovatel naopak dovede lépe adresovat problémy, protože byznys i infrastrukturu svého zákazníka víceméně zná. Vertikální model také dovoluje automatizovat větší část služeb, a tak snadněji nalézat úspory.

Všechny tyto proměny budou mít v blízké budoucnosti za následek minimálně to, že se SaaS stane službou dostupnou většímu počtu firem. Tedy i těm menším, které na ni dříve nedosáhly a které důsledky digitální transformace zasáhly o to silněji.