Proměny cloudového prostředí v blízké budoucnosti

Technologie cloudových úložišť se v posledních letech dostává stále více do popředí a předpovědi blízké budoucnosti hodnotí cloud jako technologické téma číslo jedna.

Rozvoj vzdálené práce, home officu, online služeb i IoT, to vše je na něm do velké míry závislé. Podívejme se na tři nejzásadnější trendy, které v brzké době ovlivní tuto technologii.

Hybridní cloud

Kombinace cloudového úložiště a on-premise serveru je pro provoz a rozvoj mnoha organizací tím nejlepším možným řešením. Ačkoliv je hybridní infrastruktura o poznání složitější (především ve smyslu správy a údržby), její benefity jsou neoddiskutovatelné a poptávané.

Poskytuje totiž vyšší míru bezpečí citlivým datům, umožňuje firmám snadné škálování, obvykle dosahuje vyšších rychlostí přenosů dat a v neposlední řadě také nabízí lepší kontrolu nad chodem sítě. Není se tedy čemu divit, že hybridní cloud je základním pilířem v digitální transformaci mnoha podniků, kterou pandemie urychlila.

Bezserverová architektura

Trend přecházení na takzvanou bezserverovou architekturu podnikových operací je citelný především v zámoří, očekává se však, že jeho příchod do české krajiny bude spjatý s právě probíhajícím rokem.

Pro firmy využívající bezserverový provoz jde vlastně o nástavbu obvyklého cloudu, který v takovém případě nabízí nejen prostor pro ukládání dat, tedy samotné úložiště, ale poskytuje zároveň výpočetní výkon pro běh všech firemních služeb a aplikací. Veškeré IT procesy se tak nacházejí v chráněném prostředí cloudu, často veřejného. Výhodou je, kromě nižších požadavků na vlastní IT strukturu, že takové aplikace jsou mnohdy multiplatformní, a tedy nezávislé na koncových zařízeních.

Tento druh infrastruktury ale rozhodně není vhodný pro každého. Se současným rozvojem nástrojů pro vzdálenou správu a do budoucna se zvyšující kvalitou 5G připojení se však nejspíš stane standardem.

Funkce jako služba (FaaS)

Rozvoj FaaS úzce souvisí s předchozím bodem a jde o další logický krok ve vývoji cloudu. Zatímco dnes většině organizací poskytovatelé zabezpečují pouze infrastrukturu, popřípadě samotnou platformu, u FaaS modelu mají v režii i rovinu aplikací. Ty se díky tomu poskytují spolu se službou. Samotný zákazník si pouze nadefinuje, jak je využije. Jinými slovy, zavede do svých podnikových operací.

Zákazník si tak může zařídit cloudové prostředí podle potřeb. Finanční instituce využijí aplikace se zaměřením na obchod a e-commerce, firmy zabývající se bezpečností zase využijí analytické nástroje. Důsledkem bude vyšší specializace jednotlivých poskytovatelů cloudu. Portfolio jejich aplikací a řešení bude více odrážet specifické nároky zákazníků a sektoru, na který cílí.

Technologie dovolí firmám ušetřit čas na vývoji vlastních aplikací, sníží náklady na správu, bezpečnost a v neposlední řadě dovolí snadněji kooperovat s partnery. Podle očekávání hodnotu trhu s FaaS čeká v tomto roce až 32% nárůst.