Firemní datová infrastruktura v roce 2021

Za posledních několik let jsme byli svědky obrovského rozvoje firemních sítí. Můžeme s klidem v srdci říct, že technologie infrastruktur zažily období takové menší renesance.

Akutní potřeba digitalizace, kterou přinesl rok 2020, tento rozvoj však ještě urychlil a často i zefektivnil. Je tedy docela dobře možné, že nás opravdová renesance teprve čeká.

Také se dá s úspěchem tvrdit, že trendy v roce současném jsou výsledkem a kulminací toho, co hýbe a hýbalo IT trhem již dlouhou dobu. Témata, o kterých se bude v tomto roce mluvit, jsou všem dobře známá. Některá však svou důležitostí vyčnívají, například čím dál lepší konektivita a vyšší míra bezpečnosti.

Ochrana naší vzdálené práce

Zajistit přístup do firemní sítě pro zaměstnance mimo její infrastrukturu, a naopak zabránit těm, kteří v ní nemají co pohledávat, to je v současnosti a nadále bude pro firemní IT největší výzvou. Základním předpokladem pro úspěch je implementace moderních technologií, a to jak na ochranu sítě, tak i opomíjených koncových zařízení.

Primárním nástrojem v tomto ohledu se stávají metody a technologie umožňující sledování datových přenosů, provozu sítě a také aplikace pro správu a analytiku. Ostatně, očekává se, že právě takovéto telemetrické nástroje čeká v současném roce největší rozkvět.

Kyberbezpečnostní pojem, který definuje sezonu 2021, je zero-trust politika. Její principy, které až doposud dobře fungovaly uvnitř organizací a jejich datových sítí, se nyní musejí nově definovat i pro přístup zvenčí. Velkou otázkou v tomto směru zůstává například bezpečnost vzdálené plochy.

Vzestup a sláva standardu Wi-Fi 6

Nastupující generace bezdrátových sítí přichází do českého prostředí pomaleji, ale za poslední roky její význam a adopce stabilně roste. Trend by měl pokračovat i v současném roce, což potvrzuje fakt, že se na trhu objevují další a nová řešení a zařízení, která Wi-Fi 6 dovedou plně využít.

Nový standard má oproti tomu staršímu mnoho výhod. Mezi hlavní, které ocení koncoví uživatelé chytrých zařízení, je delší výdrž baterie a celkově lepší optimalizace chodu operačních systémů a aplikací při zachování současného nastavení. Pro účely organizací tkví hlavní benefit ve vyšší efektivitě. Totiž, sítě šesté generace jsou až o 250 % rychlejší oproti generaci páté. To je samo o sobě skvělé, ale opravdový přínos leží až v důsledku: vyšší rychlost, efektivita a kvalita připojení se nevyhnutelně a pozitivně promítne do nákladů na údržbu sítě.

5G nezůstává pozadu

Podobně se do popředí zájmu dostává i tolik diskutovaný standard 5G. Jeho využití je samozřejmě jiné než v případě předchozího Wi-Fi 6, ale benefity jsou si podobné. V prvé řadě se hovoří o vyšší rychlosti oproti dosluhujícímu 4G, stejně důležitá je ale s tím související podstatně nižší latence.

Ta se v případě staré technologie udává na 50 milisekund, sítě páté generace mají moc pokořit magickou hranici jediné milisekundy. Důsledky mohu být revoluční a sahají do všech koutů digitálního života a sfér průmyslu, obchodu i služeb. Výhody maximální konektivity využijí pracující na dálku, chytrá zařízení, IoT technologie, zkrátka všichni od žáků studujících doma po letecké společnosti, zdravotnická zařízení a těžký průmysl. A s 5G sítěmi se vracíme zpět na začátek našeho tématu, k všeobjímající nutnosti zabezpečit i tyto nové metody a nástroje.