Digitální pracovní prostředí, k čemu slouží a jak na něj

Trend práce z domova, nebo na dálku pomocí nástrojů k tomu určených je čím dál výraznější. Není se čemu divit, se změnou toho, jak chápeme práci se změnil i způsob, jakým ji vykonáváme.

Každý den se více a více zaměstnanců obrací k digitálním nástrojům proto, aby efektivně odvedli svou práci ve vlastním digitálním pracovním prostoru. 

Digitální pracovní prostor, nebo prostředí je pracovní ekosystém tvořený všemi nástroji, které zaměstnanec ke své práci potřebuje a využívá na pravidelné bázi. Jinými slovy, je to souhrn všech řešení, které by firma měla pracovníkovi poskytnout, pokud má dobře vykonávat to, co má.

Tyto nástroje se samozřejmě liší podle toho, co je samotnou náplní práce zaměstnance, ale několik styčných bodů bychom jistě našli. Digitální pracovní prostor zahrnuje všechno od internetu přes specializované platformy, email, komunikátory, zkrátka veškerý software a operační systémy, až třeba po cloudová data úložiště.

Dá se říct, že do jisté míry si každý osobní digitální prostor zakládá a spravuje každý uživatel sám. Jistě má každý z nás své vlastní oblíbené nástroje k posílání zpráv, každý preferujeme vlastní internetový prohlížeč a tak dál. V tom pracovním prostředí je ale situace jiná. Platformy, které zaměstnanec používá jsou unifikované, osvědčené a bezpečně spravované samotnou firmou. A ta by se neměla investic do těchto technologií obávat. Jaké jsou vlastně benefity digitálního pracovního prostředí?

Flexibilita

Digitální pracovní prostor nabízí zaměstnancům maximalizovat flexibilitu své práce. Zaměstnanci mohou pracovat tam, kde chtějí a často na svých preferovaných zařízeních. U práce, která nevyžaduje dodržovat nějaký harmonogram, pak mohou pracovat kdy chtějí. Nejen z těchto důvodů se zaměstnanci cítí více pod kontrolou, mají větší možnosti ovlivnit jak práci, tak svůj soukromý čas.

Spolupráce

Je smutným faktem, že s náhlým přechodem na práci na dálku se nejeden zaměstnanec cítil izolovaný, což se podepsalo jak na psychice lidí, tak jejich možnostech efektivně pracovat. Jedním z důvodů, proč tomu tak bylo je ten, že řídící pracovníci ještě neměli dostatek zkušeností, jak implementovat nové nástroje pro práci a komunikaci do portfolia řešení pro své zaměstnance. Když na to přišli, bylo již docela pozdě a došlo ke ztrátě.

S digitálním pracovním prostorem však mohou zaměstnanci a vedoucí pracovníci snadno vzájemně komunikovat tváří v tvář pomocí videohovorů a konferencí. Mohou sdílet odkazy, grafy, obrázky a data. Mohou společně pracovat na projektech, i když jsou na opačných stranách země. Dnes je jasné, že udržet lidi propojené v době, kdy každý z nás vlastní chytré zařízení, je snadnější než kdy dřív.

Produktivita

Práce v jednotném a efektivně fungujícím digitálním prostředí je především produktivnější. A to díky nástrojům, platformám a podpůrnému prostředí, které je strukturováno tak, aby pomáhalo zaměstnancům v co nejvyšší míře. 

Příkladem prostředí navrženého s co největším ohledem na efektivitu, produktivitu a často opomíjenou bezpečnost může být řešení od společnosti Dell Technologies s názvem Unified Workspace. Jde o projekt založený na portfoliu řešení s cílem zjednodušit životní a pracovní cyklus pomocí softwaru a hardwaru od firmy Dell a společnosti WMware. Díky cloudu může pracovník ke svému personalizovanému prostředí přistupovat odkudkoliv, doma i na cestách.