Platformy pro digitální školství a vzdálené vzdělávání

Vzdělávací prostředí je dynamičtější než kdy předtím. To samé se bohužel nedá říct o školství samotném, které je i v současné situaci nepružné a jen málo reaguje na požadavky doby, posledních měsíců především.

S nástupem vzdělávání na dálku mnoho institucí nahrazuje tradiční způsoby výuky těmi, které vyžadují zapojení nových technologií. Vzdělávání, na rozdíl od našeho pomalu se adaptujícího školství, se digitalizuje. Ne všechny školy ale stojí v čele této změny. Mnoho ředitelů, především menších ústavů se z posledních měsíců nijak nepoučilo a na způsobu výuky nezměnilo nic.

Přitom, nejenom, že změna je nevyhnutelná a nutná, ale často i poměrně bezbolestná. Nástrojů dovolujících vzdělávání na dálku je dostatek a často není ani třeba výrazně finančně investovat.

Nástroje pro správu virtuálních tříd

Pro jednoduché řízení virtuálního vyučování existuje velké množství aplikací a platforem. Jedním z nejznámějších je řešení Google Classroom. To je pro školy a neziskové organizace zdarma jako základní služba v prostředí G Suite. Zadarmo ho mohou používat také jednotliví uživatelé s osobním účtem. Řešení funguje jako platforma integrující dohromady všechny aplikace Google, od Dokumentů, Disku a Gmailu, a navíc umožňuje rozvrhnout vyučování, spravovat domácí úkoly a mnoho dalšího.

Za poslední měsíce ve vývoji významně pokročila platforma CenturyTech. Ta funguje jako portál obsahující stovky vzdělávacích videí, ale především jako personalizované prostředí, které sleduje výsledky a pokroky studentů a automaticky navrhuje cesty, jak prohloubit určitou dovednost, ve které pokulhávají. K tomu využívá datovou analýzu pomocí sítě s hlubokým učením.

Zajímavý je také projekt Kolibri, který cílí na ty žáky a studenty, kteří nemají k dispozici možnosti silného a stabilního připojení, nebo využívají jen slabý hardware. Kromě integrovaného hodnotícího systému, přes který je možné zadávat úkoly a budovat třídní komunitu, je platforma propojená s desítkami vzdělávacích institucí a univerzit. Vše je přitom sdíleno přes peer-to-peer síť a vyžaduje jen velmi málo výpočetních zdrojů.

Nástroje pro moderní digitální učitele

Každé z předchozích řešení obsahuje archiv s již předpřipraveným učebním materiálem, ale co když učitel potřebuje vytvořit vlastní lekci? V takovém případě jistě vezme za vděk například platformou ThingLink, která dovoluje kromě klasických prezentací vytvářet i interaktivní mapy, videa a obsahuje sofistikovaný multimediální editor pro úpravu videa i obrázků.

Naproti tomu řešení Boucee jde jinou cestou. Podporuje vytváření a sdílení vizuálních reprezentací učebního obsahu, včetně interaktivních lekcí bohatých na mediální obsah skrz různé kolektivní mailingy a newslettery. Žáci tak mohou svou lekci absolvovat jen přes emailového klienta třeba na svém telefonu.

Učitelé především ze západních zemí si pochvalují také platformu NearPod, která se vyznačuje mimořádnou jednoduchostí a snadným ovládáním. Svou digitální lekci dokáže vytvořit kdokoliv, kdo ví, jak používat myš a klávesnici během deseti minut. Za uživatelsky minimalistickým popředím se však skrývá komplexní nástroj schopný vytvářet nejen lekce, ale i kvízy a vzdělávací minihry.

Řadu dalších nástrojů pro vzdálené vzdělávání v digitálním věku najdete na stránkách organizace UNESCO.