Důležitost analytiky firemních sítí po COVIDu

Důležitost a význam analytických služeb pro firmy po celém světě roste. Organizace si uvědomují potřebu změny svého fungování a chování a mnoho z nich v této potřebě nachází nejen příležitost, jak se vypořádat s nastalými změnami kolem nás, ale také příležitost ke změně myšlení a novému růstu.

Z letošního průzkumu společnosti Sisense s názvem Analytics Report 2020 například vyplývá, že firmy chápou narůstající význam analytiky právě ve zmíněném smyslu, totiž ne jako nutnost, ale zcela optimisticky, jakožto jednu z přirozeně se naskytujících cest k pochopení a zefektivnění fungování vlastní infrastruktury. 

Že se této příležitosti mnohé společnosti chopily ukazují statistiky: Na 49 % firem se svěřilo s tím, že analytiku sítí využívají mnohem častěji než před covidem. A to i přesto, že na 67 % z nich pocítilo ztrátu nejen v produkci a prodeji, ale i ztrátu zákazníků. Zdá se, že společnosti jsou odhodlané z krize vyjít silnější.

Menší podniky hledají cesty pro zefektivnění

Z průzkumu vyplývají také další zajímavá čísla. Jsou to především malé organizace, maximálně do dvou set zaměstnanců, které své fungování díky analytice infrastruktury změnily nejčastěji a nejvýrazněji. Na malé firmy totiž antivirová opatření dopadla nejvýrazněji a ty tak cítily potřebu přizpůsobit se. Na 68 % malých podniků tak využilo poznatků z analýzy své datové struktury a posílilo své schopnosti lépe čelit nejistotě následujících měsíců.   

Během minulých měsíců tyto společnosti využily dat získaných ze svého síťového provozu ke zefektivnění slabých míst a procesů, které je trápily už dlouho před pandemií. Kolem 55 % byznysů tato nasbíraná a zanalyzovaná data zároveň použilo k predikci útoků a zesílení bezpečnosti. 47 % z nich pak data uchopila jako indikátor toho, jak mohou lépe porozumět svým zákazníkům a více cílit své služby.

 Velké společnosti zase chtějí snížit náklady

Jako jistý protipól k očekáváním a cílům malých firem stojí tendence těch velkých, které se vyznačují více jak 5 000 zaměstnanci. Jestliže hlavním cílem malých podniků je snaha zefektivnit své operace a zlepšit zákaznickou podporu, ty velké analytiku sítí využívají zvláště k tomu, aby odhalily možnosti, jak na svém provozu ušetřit.

To vše poukazuje na to, že datová analytika už není firmami vnímána jen jako metoda k „zalepení“ slabých míst v infrastruktuře podniku, ale jako svébytný a mocný nástroj pro vlastní rozvoj a nacházení dřív neviděných příležitostí a rezerv. V současném podnebí plném nejistoty je firmami čím dál více chápana jako cesta poměrně nenáročná na prostředky i čas. Data má každá společnost k dispozici a zapojit do monitoringu vlastní sítě služby specializovaných firem je dnes snadnější než kdy dřív.  

Společnosti, které své sítě analyzují a data z nich vytěžují mají mnohem jistější výchozí bod k rozhodování. A to je nyní a v blízké budoucnosti stále bude nezanedbatelná výhoda. Zatímco výdělky některých velkých společností během posledních pěti měsíců klesly, v některých případech o desítky procent, postupné zapojování analytických nástrojů se naopak zvýšilo o 40 %. Vypadá to, že blízká budoucnost patří těm připraveným.