Propustnost a výkon firemních sítí

Jen máloco je v současné situaci pro firmy důležitější než pro své účely zajistit dostatečnou, efektivní a fungující síť. Není nic horšího, než když se z domu pracující zaměstnanec nedostane ke svým pracovním dokumentům a kvůli tomu stojí práce celého týmu, nebo když se kvůli náporu síť přetíží a zkolabuje. Pro hladké fungování i během špičky musí mít síť co nejlepší propustnost. Podívejme se na to, jak to s ní vlastně je.

Co si vlastně máme představit pod pojmem „propustnost“?

Zjednodušeně, jde o množství dat, která se pokoušejí projít ať už jedním, nebo druhým směrem přes vaši síť v určitém čase. Přenášená informace se definuje ve formě datových paketů a propustnost se udává v měřítku kilobitů, nebo megabitů těchto paketů za sekundu. Spolu s propustností se často udává také šířka pásma sítě. Ta se počítá odlišně a definuje spíš její kapacitu. Zjednodušeně řečeno, šířka pásma omezuje kapacitu vaší sítě, ale to může i mnoho jiných věcí.

Na propustnost sítě má vliv mnoho faktorů, a ne všechny je možné vzít vždy v úvahu, nebo je nějak ovlivnit. Dejme tomu, že dojde k vnější havárii s elektrickým vedením a díky nedostatku energie na určitou dobu přestane pracovat část firemní infrastruktury. Nemusí se to na první pohled projevit a její funkci může zastat část jiná, ovšem dojde k poklesu výkonu sítě.

O sítě je třeba se starat

O ty faktory, které mohou snížit propustnost a výkon sítě a které má každá firma takzvaně ve své režii, by se zajímat každá organizace. Pokud si do optimalizace vlastní datové infrastruktury netroufá, není nic snadnějšího než si na pomoc vzít odborníky.

  • Analyzovat zatížení sítě;
  • minimalizovat ztrátovost paketů;
  • zajistit co nejmenší odezvu a zpoždění;
  • najít optimální řešení kabeláže;
  • odstranit bitovou chybovost (bit error rate)
  • minimalizovat možnosti rušení bezdrátových sítí;
  • implementovat efektivní šifrování dat;
  • a mnoho dalších.

Jestliže je potřeba zvýšit propustnost sítě, je nejprve nutné zjistit, kolik z dostupné kapacity je pro přenos dat skutečně používáno. Propustnost je samozřejmě ovlivněná tím, kolik uživatelů je připojeno a s tím, jak firma roste, se úměrně zvětšuje i základna běžných uživatelů. Řešením pro rostoucí organizace je tedy rozšíření základního pásma.

Je ale vždy třeba vzít v úvahu, že síť je dynamická struktura a že její využití kolísá. Rozdíly mezi běžným provozem, minimálním využitím sítě a její špičkou mohou být až astronomické. Často je tedy třeba najít kompromis. S analytikou může pomoci software pro testování a měření propustnosti sítí. Na trhu je spousta takových řešení, například platforma NetStress, nebo IxChariot. 

Komplexnější údržbu, včetně sledování provozu pak středním i větším firmám dovolují řešení označované jako QoS, z anglického Quality of Service. Jde o sofistikované systémy, které řídí datový proud tak, aby minimalizovaly výše uvedené potíže, které infrastrukturu mohou potkat. Jejich implementace je ale obtížnější, a tak je rozhodně lepší jejich zavedení svěřit odborníkům.