Údržba zařízení Dell

Každé zařízení vyžaduje pravidelnou péči. Na výběr jsou samozřejmě dvě možnosti – můžeme svěřit zařízení do rukou odborníka, anebo se o něj můžeme postarat sami. V dnešním článku popíšeme jak na to, a to v souladu s oficiálním návodem od firmy Dell.

Klientské systémy

Tento postup je možno použít pro všechny počítače, monitory / displeje, dokovací stanice, klávesnice a myši od společnosti Dell.

Obecně se doporučuje používat při čistění jednorázové rukavice. Nejdříve odpojíme zařízení od elektrického proudu, ale také odpojíme veškerá externí zařízení, která lze se zařízením používat. K samotnému čištění použijeme hadřík z mikrovlákna, který navlhčíme směsí izopropylalkoholu a vody. Využití jiné látky, než mikrovlákna může vést k poškození výrobku! Hadříkem opatrně očistíme povrch zařízení tak, aby se voda nedostala do jeho citlivých částí. Pokud čistíme obrazovku tak směrem shora dolů, vždy v jednom směru. Před opětovným zapnutím si musíme být jisti, že nikde není žádná vlhkost.

Pokud bychom použili jiné než doporučené čističe, může dojít k poškození či naprostému zničení přístroje. Nikdy nepoužíváme prostředky na bázi chlóru (bělidlo), peroxidy, rozpouštědla (ředidla, benzen…), amoniak a ethanol.

Podnikové systémy

U podnikově využívaných počítačů a notebooků je postup úplně stejný jako v případě systémů klientských. Zásadní rozdíl však nastává v případě nutnosti údržby data center. Zde by údržbu měli provádět pouze vyškolení pracovníci vzhledem ke značné složitosti, důležitosti a ceně využívaných serverů, storage atd. 

Společnost Dell se k údržbě data center staví takto:

Vzhledem k tomu, že produkty datových center společnosti Dell Technologies nejsou produkty, u kterých dochází k častému kontaktu, a že datová centra by měla mít zásady čistých prostor, kde jsou lidé před vstupem povinni dezinfikovat si ruce, není nutné dezinfikovat povrchy, u kterých běžně nedochází ke kontaktu. Pokud však obchodní požadavky vyžadují dezinfekci za účelem vyšší obezřetnosti, společnost Dell Technologies důrazně doporučuje obrátit se na profesionální společnost zabývající se čištěním, která se specializuje na dezinfekci vybavení datových center. Pokud není možné využít profesionální společnost specializující se na dezinfekci vybavení datových center, společnost Dell Technologies doporučuje, aby zákazníci při čištění a dezinfekci produktů úložišť, sítí, HCI a serverů Dell postupovali mimořádně obezřetně.

Proč zařízení udržovat?

Správnou péčí o zařízení můžeme předejít poruchám, přetížení chladícího systému a tím prodloužit živostnost zařízení. Pravidelným čištěním se také zvyšuje výkonost zařízení a uživatelský komfort. Pokud si nejste jisti je vždy lepší nechat práci odborníkům, kteří převezmou zodpovědnost za správné provedení údržby. Pro více informací nás kontaktujte.