Pět oblastí, ve kterých narážejí procesně neřízené firmy

Na akci, kterou jsme uspořádali na konci února, jsme se společně se zástupci několika firem zabývali tématem „Řízení procesů a zvyšování výkonnosti firem v praxi“. Výsledkem setkání je detailní sonda do fungování firem z oblasti výroby, automotive, personalistiky, ale také technologií.

Shrnuli jsme nejčastější oblasti, které brzdí procesně neřízené firmy.

Nejdůležitější otázka pro tyto firmy je, jak včas identifikovat a eliminovat rizika. Současně je nutné se systémově připravit pro případ, že se krizové scénáře napříč celým světem budou opakovat. Nejde ale jen o práci s riziky – procesní řízení je zásadní předpoklad pro zdravý růst a rozvoj firmy. Pokud vám některé z následujících oblastí přijdou povědomé, neváhejte nás kontaktovat!

Podívejte se na nejčastější problémy procesně neřízených firem.

1. Pravomoci a zodpovědnost

Nejednoznačné nastavení pravomocí a zodpovědností je velký problém pro řadu firem.

Polovina lidí z firmy pořádně neví, co má přesně v náplni práce a za co zodpovídá. Při nástupu nových zaměstnanců mají problémy s jejich rychlým „nesystémovým“ začleněním do firmy.

Při ukončení spolupráce se zaměstnanci odchází také většina jejího know-how a s každým novým zaměstnancem začíná téměř od začátku.

Blízcí spolupracovníci neznají přesně své role a tápají, jak jsou jejich role provázané s jejich kolegy.

Kdysi někdo někdy napsal všeobecnou směrnici, co kdo má dělat – tuto směrnici už ve firmě ale hodně dlouho nikdo neviděl, natož aby s ní aktivně pracoval.

Zvykové právo aneb zvyk je železná košile – to je známá provozní slepota.

2. Interní směrnice

Zmatek v interních směrnicích přináší velké komplikace. Například firma má dnes 180 zaměstnanců, dalších 80 přibude anebo ubude skokově během následujících dvou měsíců a nikdo neví, kdo co má a bude mít na starosti.

Nikdo neví, jak integrovat další závod (fúze dvou firem) do stávající organizační struktury a neztratit přehled a neprodělávat.

Institut vyvinění (jasně definovaná role daného zaměstnance).

3. Odměňování zaměstnanců

Neodměňování zaměstnanců dle výkonnosti a dosažených výsledků může napáchat velké škody, a to obzvláště ve firmách, kde KPI (klíčové ukazatele výkonnosti organizace) je sprosté slovo. Nedostatečné a důsledné vyhodnocování vládne.

Všem stejně jedním metrem – nedbá se na výkonnost ani výsledek.

Motivace zaměstnanců skomírá – „stravenky“ už dávno nejsou tahákem. Stačí tato forma benefitů v dnešní době?

4. Spoléhání na „papír“

Firma rychle roste anebo naopak propouští své zaměstnance aneb zápisky na papír přestávají stačit a firmu je potřeba řídit v běžných i krizových scénářích.

Při „plochém“ řízení (organizační struktura) se často vytrácí přehled o chodu firmy, jednotlivých odděleních a zodpovědnostech za jednotlivé úkoly.

Při velkém počtu zaměstnanců začínají být směrnice v „papírové“ podobě nedostačující a vedou k chaosu.

Změnové procesy se musejí přepisovat ručně a většinou se o nich nedozvědí všichni.

V takovém případě může docházet k velkým potížím, není-li firma řízena procesně, a to jak při velkém nárůstu počtu zaměstnanců, tak i v případě, kdy dochází k masivnímu propouštění.

5. Procesy

„Nějaké“ procesy firma má, ale neřídí se jimi, to je typická scéna v mnoha firmách. V mnoha firmách historicky existují procesy pro řízení, ale chybí jejich dodržování. Ne všichni zaměstnanci jsou obeznámeni se směrnicemi. Řídicí procesy jsou staré a nerevidované, neodpovídají současnému stavu.

Jak vám můžeme pomoci?

Pokud už ve firmě dojde k rozhodnutí, že bude řízena procesně, je nezbytné řízení nejprve důkladně popsat, tzv. formalizovat – nastavit je, uvést v život a představit je lidem v organizaci. Následně je zapotřebí začít nastavovat procesní metriky, KPI a procesy optimalizovat, zkvalitňovat, zrychlovat a zjednodušovat.

Netušíte, jak na to? Kontaktujte nás, jsme tady pro vás!