Management řízení firemních procesů v době krizových opatření

Systémová příprava firem je nezbytná pro případ, že by se krizová opatření v budoucnu znovu opakovala. Přemýšlíte už o tom, jak se začít připravovat na návrat do provozu v „příznivějších“ časech?

Období, během kterého trvají opatření proti pandemii, zásadně mění podmínky pro prakticky jakékoliv obchodní aktivity. Firmy přecházejí na krizový režim, čelí zvýšenému tlaku hrozeb a rizik.

Dnes proto záleží na správném a rychlém rozhodnutí více než kdy předtím. Přinášíme řešení, které pomáhá přestát toto období bez velkých ztrát.

Firmám na každodenní bázi pomáháme s řízením interních procesů. Pracujeme se scénáři krizového řízení a pomocí souboru manažerských nástrojů vám umíme pomoci a zmírnit dopady současné situace. K implementaci manažerských nástrojů může dojít online v řádu hodin.

V čem vám systém pomůže TEĎ?

 • Překonat krizi,
 • rychle reagovat na současný stav,
 • pružně zavádět a měnit pravidla řízení,
 • vyhodnocovat aktuální stav a sledovat efektivitu opatření,
 • řídit rizika a udržet současný standard kvality.

Jak vám systém pomůže V BUDOUCNU?

 • Obstojíte v pulsující době,
 • budete moci rychle reagovat na měnící se požadavky,
 • připravíte krizové scénáře (před krizí, v krizi, po krizi),
 • inovujete strategii,
 • budete moci řídit procesy,
 • zvládnete řídit výkon a rozvoj kompetencí zaměstnanců,
 • podpoříte nebo budete moci implementovat standardy kvality.

Podívejte se na krátké video, které shrnuje klíčové body výše a představuje funkčnost systému Attis.