Cílem Dellu a jeho nové infrastruktury je rychlý a bezpečný přesun dat na správný zdroj či aplikaci ve veřejném či soukromém cloudu. Důvodem je rychlá analýza a zrychlení procesů při nakládání s daty. Michael Dell hovořil o důležitosti sjednocení infrastruktury s důrazem na integraci a zabezpečení dat, která jsou generována stále dokonalejšími klientskými stanicemi a síťovými platformami. Dell dále vysvětlil hlavní důvod spojení několika úspěšných firem pod Dell Technologies, jehož důsledkem je zlepšení přenosů dat na fragmentované infrastruktuře. Zdůraznil, že je nutné data zpětně konsolidovat, což je nezbytné pro funkci mnoha procesů, jako je například pro machine learning (strojové učení).

John Roese, ředitel Dell Technologies, dodal, že příští desetiletí bude ve znaku inteligentního nakládání s daty, která budou procházet celými systémy. Odpovědí Dellu na tyto vývojové změny byla automatická multi-cloudová struktura zveřejněna tento týden – Power One. Dell předpokládá, že počítače a sítě se budou nadále rozvíjet a budou postupně dostupnější. Jediný zatím omezující faktor tohoto vývoje je člověk a jeho schopnosti. Řešením je tedy automatizace co možná nejvíce procesů a vytvoření automatického multi-cloudu řízeným umělou inteligencí s perfektním zabezpečením dat. Power One je tedy kombinací počítačů, úložišť a sítí automaticky ovládanými umělou inteligencí. Ovládání automatu Power one má sloužit jako mozek celé IT platformy, která ovládá zdroje pomocí tzv. uvažované automizace, jenž dále aplikuje IT kapacitu jak mezi software, tak mezi servery. Důsledkem je až 98% snížení manuálních úkolů v IT. Hlavním cílem je tedy zlepšení poměru mezi nutnou prací lidí a IT kapacitou, jenž může dané úkony vykonávat automaticky. Dell Technologies uvedli, že Power One je v prodeji od 22. listopadu 2019.

Dell EMC Power One