„Uvolnění potenciálu dat posílí lidstvo v příštím desetiletí mnohem více než jakákoli jiná síla,“ řekl Michael Dell, předseda představenstva a CEO Dell Technologies. „Zavázali jsme se, že tuto sílu maximálně zpřístupníme komunitám po celém světě, abychom se všichni mohli posunout vpřed.“

 • Zlepšit udržitelnost tím, že:
  • recyklují ekvivalentní produkt ke každému produktu, který si zákazníci koupí.
  • zavedou oběhové hospodářství s více než polovinou obsahu všech produktů vyrobenou z recyklovaného nebo obnovitelného materiálu. 
  • obudou používat na obaly jen 100% recyklované nebo obnovitelné materiály. 
  • ozajistí, aby pracovníci v dodavatelském řetězci byli v této tématice řádně proškoleni. 
  • spustí komplexní, na vědeckých poznatcích založený, klimatický program stanovující emisní cíle v rámci budov a zařízení, dodavatelského řetězce a provozu až po používání produktů Dell Technologies zákazníky, včetně partnerství s dodavateli, s cílem snížit emise skleníkových plynů o 60 % do roku 2030.

 • Kultivovat inkluzi na pracovištích s pomocí:
  • získávaní, rozvíjení a udržování si žen, aby tvořily 50 % globální pracovní síly Dell Technologies a 40 % managementu po celém světě.
  • každoročního vzdělávání 95 % všech členů týmu ohledně nevědomé zaujatosti, prevence obtěžování, ovládání mikroagrese a upřednostňování určitých zaměstnanců.

 • Transformovat životy tak, že: 
  • zlepší zdraví, vzdělání a ekonomické příležitosti 1 miliardy lidí.
  • digitálně transformují 1 000 neziskových organizací.
  • dosáhnou zapojení 75 % členů týmu v charitativním dárcovství a dobrovolnické práci v komunitách.

Základem strategie korporátního a sociálního dopadu společnosti Dell Technologies jsou etika a ochrana soukromí, které jsou nezbytné i pro dosažení daných cílů do roku 2030. Společnost Dell Technologies se podílí na nastavování úrovní v oblasti ochrany soukromí a transparentnosti tím, že plně automatizuje procesy řízení dat, což zákazníkům usnadňuje přístup k jejich osobním datům, stejně jako jejich mazání nebo sdílení. Pro posílení smyslu pro etiku a integritu u členů týmu a partnerů využije společnost Dell Technologies digitální nástroje, aby usnadnila získání přehledů, měření a sledování problémů s dodržováním GDPR pomocí digitálních dat.

Společně zrychlujeme pokrok:

„Máme velkou zodpovědnost při uplatnění plné síly Dell Technologies na transformaci životů a celé společnosti,“ řekla Karen Quintos, ředitelka pro vztahy se zákazníky společnosti Dell Technologies. „Díky spojením našeho technologického portfolia, globálního potenciálu, talentu našich lidí a partnerství se zákazníky můžeme dosáhnout významného pozitivního dopadu. Ambiciózní cíle nás motivují vydat se daleko za hranici malých průběžných změn. V některých případech se stále snažíme zjistit, jak je splnit, ale víme, že zásadní změny a inovace začínají hlubokým odhodláním.“

Obhajování, vzdělávání a podpora veřejné správy 

Za účelem využití dat k překonání velkolepých výzev lidstva v příštím desetiletí vytvořila společnost Dell Technologies plán 2030 Progress Made Real Public Policy a bude aktivně podporovat veřejnou správu při dosažení požadovaných přínosů pro pokrok v udržitelnosti, kultivaci inkluze, transformování životů a prosazování etiky a ochrany soukromí. 

Zdroj: Dell Technologies