Návrh a design infrastruktury

Konzultační a implementační služby v oblastech:

 1. Microsoft Hyper-V - námi preferovaná varianta vzhledem k ceně, nabízí snadné pochopení pro administrátory a úzké provázanosti na virtuální stroje provozující Windows.
 2. Citrix XenServer - virtualizační platforma od Citrixu jejíž hlavní výhodou je cena, resp. je od letošního roku zadarmo, kromě podpory (pokud jí zákazník požaduje, je placená). Nevýhodou je, že není úplně nejrozšířenější a pro začátečníky hůře pochopitelná. Jinak zvládá vše, co má virtualizace umět – SAN, cluster provoz atd.
 3. VMWare je leader segmentu. Nevýhodou je cena. Výhodou velmi dobrá podpora i virtuálních strojů Linux / UNIX.

 1. Klíčové infrastrukturní služby jako je Active Direcotry, síťové věci a bezpečnost
 2. Exchange
 3. Rodina produktů Systém Center
  1. Data Protection Manager (SCDPM) – nástroje určené k zálohování infrastruktury, nabízí výbornou integraci jako je Hyper-V (zálohování celých virtuálních strojů), Exchange, SQL servery atd.
  2. Configurations Manager (SCCM) – nástroj pro centralizovanou správu. Je to nástroj, který umí zkatalogizovat veškeré servery, stanice, jejich SW a následně je spravovat. Administrátorům např. umožní provádět vzdálené instalace software, ale např. i reinstalace celých strojů.
 4. SharePoint